Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ο Τσίπρας "δείχνει" εκλογές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ημεροσια Πολιτική και Οικονομική Εφυμερίδα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
||   3]
9 771108 9'ἴθί4Τ 
Ετος 96ο · Δρ. φύλλου 29.007 · Ιδρυτιίς: Γ. Α. Βλοχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ωι.νω.ίεαίοίυτετίυί.ἔτ · €1,00
ΣΗΜΕΡΑ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡ|ΟΡίΣΜΩΝ
Χιλιοδες επιχειρήσεις
στρέφονται σε τροπεζες
του εξωτερικοο
Σε τρδπεζες του εξωτερικου στρέφονται χιλιαδες επιχειρήσεις και ελεοθεροι
επαγγελματίες για νο ανοίξουν λογαριασμσος καταθέσεων προκειμένου να
πραγματοποισον ελεοθερα τις τραπεζικές τους συναλλαγές, αποφεογοντας
τους ασφυκτικσος περιορισμοος στον
κίνοσο κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικο σοστομα. Σομφωνα με τραπεζικές
πήγες, τις τελευταίες εβδομοδες έχουν
κατατεθεί χιλιοδες αιτήματα για το
ονοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε
κυπριακές. βουλγαρικές, ρουμανικές,
αγγλικές αλλο και γερμανικές τροπεζες,
προκαλώντας... συμφοροσο. Σελ. 21
ΛΑΓΚΔΡΝΤ ΠΔ Το ΧΡΕΟΣ
Σημαντική ελοφρυνσο
θα χρειαστεί ο Ελλοδα
Η Ελλήδα θα χρειαστεί αναδιορθρωσπ
του χρέους τος, επανέλαβε ο επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Ααγκδρντ και κολεσε τον κυβέρνοσο νο αναλοβει τον «ιδιοκτοσία» του νέου προγρομματσς. Στο μεταξο, στον αθήνα συνεχίζονται οι διαπραγματεοσεις με τους θεσμοος. Σελ. το
ΛΟΓΩ ΤΕΧΝ|ΚΠΝ ΔΥΣ)(ΕΡΕ|ΩΝ
κλειστο οκομπ
το Χρηματιστήριο
Μπορεί ο ΕκΤ νο ενέκρινε τον ελλπνική
προτοσο για τον επαναλειτουργία του
Χροματιστορίσυ, αλλο οι τρο πέζες δεν είναι τεχνικο έτοιμες νο τον υποστηρίξουν,
ενώ και οι χρπματιστές αντιδρσον και
σχεδιοζσυν νο προσφονουν στο Ευρωπαίκο Δικαστήριο. Ετσι, παρο τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, το Χρήματιστήριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα.
ίσως τον επομενο εβδσμοδα. Σελ. 21
ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
κολαφος του Γραφείου
Προθπολογισμοθ τος Βουλής
κόλαφος είναι για τον κυ βέρνπσο ο τριμονιαία έκθεσο του Γραφείου Προϋπολογισμσίι τος Βουλής. οπως αναφέρεται, στο διορκεια των έξι μονών ο οικονομία επέστρεψε σε οφεσο, το πρωτογενές πλεονασμα έξανεμίστοκε, ενώ τα
σαρκα' έσπασε έχουν ως συνέπεια να
χονονται κοθε ομέρα έως 2,8 δισ. ευρώ
απο το ΔΕΠ. Σελ. 18
ο Μεῖμοροκπς: Η υπογραφή συμφωνίας με τους εταίρους εντος του λυγοοστσυ αποτελεί προυποθεσο για τον
επαναφορο τος Ελλοδας σε πορεία
σμαλοτπτας, ανέφερε ο κ. Ευογνελσς
Μεί'μοροκος. 0 προεδρος τος ΝΑ. συναντήθοκε χθες με τον διοικοτή τος
Τροπεζας τος Ελλοδσς. Γιοννο Στου ρνορα, τον οποία χαρακτήρισε «θεματσφολακα τος σταθεροτοτας τος οικονομίας». Σελ. 5
ο Μουλος ομορ= Η
αφγανική κυβέρνοσπ επιβε βαίωσε οτι ο ογέτπς των
Ταλιμπον, μουλος ομορ,
απεβίωσε ορο διετίας,
«απο μυστήριώδεις συνθήκες» σε νοσοκομείο του καρδια, στο
νοτια Πακιστον. Η εσωτερική διαμοχο για
το διαδοχή του περιπλέκει τον ειρονευτική διαδικασία με τον καμποολ. Σελ. 7
ο Τουρκίο= Εντονες αντιδροσεις απο
το τουρκικο φιλοκσυρδικο κομμα Με
αλλο και απο τον κυβέρνοσπ τος Βογδοτος, προκολσον οι καταιγιστικσί βομβαρδισμσί τος τουρκικής πολεμικής αεροπορίας εναντίον θέσεων του ΡΚΚ στο
βορεια ιροκ. Σελ. 7
ο Μαλαισιανο αεροσκοφος= Συντρίμμια αεροσκοφους, που εντοπίστοκαν
σε παραλία τος νήσου Ρε'ίνιον, στον ινδικο Ωκεανο, ενδέχεται νο ανήκουν στο
αεροσκοφος των Μαλαισιανών αερογραμμών το οποία εξοφανίστπ κε στις 8
Μαρτίου 2014. Σελ. 9
ο Ξενώνας σοτέγων= οικογένειες
που έμειναν στον δρομο οστερο απο
έξωσο φιλοξενσονται στον ξενώνα
αστέγων του Ερυθρσο Σταυροο. Σελ. 16
ο Σκοτωσε λιοντορι=
Διεθνή κατακραυγή έχει
προκαλέσει ο θανοτωσπ
του διασομοτερου λιονταριοο τος Σιμπομπουε,
· του Σέσιλ, απο Αμερικανο
σδοντίατρο. Οι κυνηγοί παρέσυραν το
οτιιχο ζώο μακρια απο τον προστατευομενο περιοχή και ο Αμερικανος το σκοτωσε με ένα βέλος. Σελ. 9
Γουίλ ΜΗΚΗ για"
ο Καὑσων0ς: Με το Σοββατο αναμένεται να παρουμε ανοσες δροσιος,
αφοίι σήμερα και αοριο συνεχίζεται ο
καοσωνας σε ολο το χώρα. Σελ. 6
Ο Τσίπρας «δείχνει» εκλογές
Σφοδρὸτατο επίθεση στους εσωκομματικους του αντιπάλους, κρίσιμο συνεδρίασή της ΚΕ.
Πρόωρες εκλογές πριν απο το τέλοο του κρονου,
λογω τυο συγκρουσοο που μαίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ,
κέδειξε» ο πρωθυπουργοο Αλέξοο Τσίπροο, μία ομέρα
πριν απο το συμερινο καθοριστυ<ο συνεδρίασυ τυο
Κεντρικοο Επιτροποο του κομματοο, ο οποία προεξοφλείτοι οτι θα διεξοκθεί σε εκροκτικο κλίμα. Σε
συνέντευξυ (Στο Κοκκινο), ο κ. Τσίπραο κολεσε τον
Αριστερο Πλατφορμα και τουο λοιπσυο διαφωναυντεο
νο παραδώσουν τιο έδρεο τουο, αφονονταο σαφωο
νο εννουθεί οτι σε διοφορετικο περίπτωσο ο προωρο
προσφυγο στιο κολπεο θα είναι μονοδρομοο. κΘα
Στο Δεσποτικο το μεγαλοτερο αρχαίο ιερο μετο το Δήλο
Αντίδρασυ ΟΛΜΕ για τις ώρες εργασίας
Απορρίπτουν τον αοξττσιί τους και απειλούν με κτνιιτοποτοσετς κατα το νέα Μοτο χρονια
Μετανοστες
αποπειρὡνται
να διαφογουν
με τσορτερ
Από ναστωττκο αεροδρομια
οσοι παρονομοι μετανοστες δεν επιλέγουν το επικίνδυνο αδικο ταξίδι
προο το Δυτικο Ευρώπο μέσω Βαλκανίων, στρέφονται στο νοσιωτυτο
αεροδρομια τυο Ελλαδαο. Τον τελευταίο εβδομαδα, 51 εξ αυτών αποπειροθοκαν να τοξιδέψ ουν αεροπορικωο
με πλαστο έγγραφο απο νυσιο του
Αιγαίου, καθωο οι πτοσειο τσορτερ
προσφέρουν περισσοτερεο ευκοιρίεο
διοφυγοο, ενω στον Αθονο οι θέσειο
είναι περιορισμένεο και το εισιτοριο
πιο ακριβο. Στο μεταξυ, σε Χθεσινο
συσκεψυ τυο Περιφέρειοο Αττικοο,
κυβερνοτικων στελεκὡν και ΜΚΟ
για το στέγασυ των μεταναστών του
Πεδίου του Αρεωο, προτοθυκαν, μεταξυ αλλων, το στρατοπεδο στο Ρουφ,
τα ροο στον Βοτανικο και το ολυμπιακο οκίνοτο στο Αιοσιο. Σελ. 3
λ Ρ|ΕΤ0ΤΕλ Ε|Ο Π λ Ν ΕΠ ΕΤΗ πιο θΕΕΕΑή0Ν |Κ ΗΕ
Κινητοποιοαεις με τον έναρξυ τυο
επομενυο σχολικοο χρονιοο αδείκνευι ο πρωτο οξυτοτυ οντίδροσυ
τυο ΟΛΜΕ στα δολὡσειο του υπουργοο Παιδείαο Αριστείδυ Μπολτο
για οοξυσο, το δεοτερυ μετο το
ομουν ο τελευταίοο που θα λαου εκλογεο αν είκαμε
εξοσφολισμένο κοινοβουλευτικο πλειοψοφίο σε
σχέδιο ολοκλυρωσυο τετραετίοο. Με τουο υφιστομενουο κοινοβουλευτικουο συσχετισμοοο, αυτο δεν
είναι εφικτο. Αν δεν έκω κοινοβουλευτοτο πλειοψοφίο,
θα αναγκαστουμε να πομε σε εκλογεο», ανέφερε
καρακτυριστικο ο πρωθυπουργοο. Παρολλυλα, καθιστώνταο σοφέο οτι έχει λοβει τιο αποφοσειο του,
ο κ. Τσίπραο εξαπέλυσε σφαδροτοτο επίθεσυ στουο
εσωκομματικοοο του οντιπολουο, καθωο έκανε λογο
για παλιτυ(ο καιροσκοπισμο, ειλυμμενεο απο καιρο
Αρχαιολογια· και συντοροτές εργοστιι καν για ακομα ένα καλοκαίρι πονω απο σπμαντικές ανασκαφικές θέσεις στο ακατοίκοτο νοσοκι του σε
ὡνσντας οτι εκεί λειτσοργοσε το μεγαλοτερσ των μετο αυτή τος Δήλου. Δεκαπέντε κτίρια, κεφαλές κσίιρων και θραοσματα γλυπτών ανομεσα στα ευρήματα. Σελ. 13
2013, των εβδομαδιοίων ωρών διδασκαλίαο των καθυγυτων. «καστ
συζοτοσυ διοκείρισοο των οξυμένων προβλυμοτων τυο εκποίδευσυο
απο το υπουργείο είε βοροο των
εργασιακών δικαιωματων των εκ
Ἑ, η . :Ρ ϊ!
ο'. ι
σπστικσο, επιβεβαι
αποφοσειο για ροξυ και λαθροκειρίο έναντι του
αποτελέσματοο του δομοψυφίσματοο. Ο πρωθυπου ργοο εμφανίστοκε αικμοροο και έναντι τυο κ.
Ζωοο Κωνσταντοπουλου. κΕίνοι σουρεαλισμοο να
λέει σε κοτογγέλλω για νο σε προστατευσω», τονισε.
Κατα το σομερινο συνεδρίασο τυο ΚΕ. θα αποφοσιστεί εον ο εσωκομματικο σογκρουσο στον ΣΥΡΙΖΑ
θα κλιμοκωθεί μέσω έκτακτου συνεδρίου ο θυμοψοφίσματοο, οπωο εισυγείται ο κ. Τσίπροο, ο με
αμεσο συγκλυσο του διορκσυο συνεδρίου, οποιο
επιθυμεί ο Αριστερο Πλατφορμα. Σελ. 4
παιδευτυτων θα μαο βρει απέναντι»,
τονισε κθεο ο ΟΛΜΕ. Τον ίδιο στιγμυ, τον κοτολλυλο πολιτικο κρονο
αναμένει το νομοσχέδιο που ρυθμίζει εκπαιδευτυτο θέματα, για να
οδευσει ποσο το Βουλο. Σελ. 5
150 αιωνοβιοι φοροι στον Ελλαδα
ΣΧΟΛΗ) |Τον Νικον ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σε αναμονή μιας λέξης ρεαλισμοο
εφοσον, έπεσα απο ολα αυτή που έχουν
συμβεί, υπο ρχει αδυναμία να πει κανείς τα
προγματα με το ονομα τους, απο ρχει ένα τεροοτιο ζήτομα: αυτοκριτικής, σχεδίου και
ρεαλισμοο. ο πρωθυπουρνος δείχνει να
εξαντλεί τον οποια αυστορή γλωσσα μονο
σε ο,τι αφορο τα θέμα τος κοινοβουλευτικής
πλεισφοφίας και το «διαφορετικο κέντρα
εξουσίας», οπως δήλωσε στο συνέντευξή
του στον ραδιοφωνική σταθμο «Στο κοκκινο». Σωστές είπε, οτι τα εσωτερικο του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορουν να γίνουν τωρα μα τος
χώρας -αυτο έλειπε-, μονο που εν προκειμένω ο χώρα αιωρείται στο κενο και ο κοινή
γνώμο σορεται να παρακολουθεί αντιπαραθέσεις ιδεολογικών λειφονων που σε κανένα μέρας του κοσμου δεν έχουν θέσο στον
δομοσιο διολαγσ, διοτι, απλώς, αφορουν
δυσδιοκριτες μεισφπφίες. Πλπν Ελλοδος.
Είναι σαφές οτι ο αυτοπαγίδευσπ τος κυβέρνοοος υπήρξε ταπεινωτική για οσους (και είναι πολλοί) επένδυαν σε τυχαδιωκτικές ρή
ξεις. Είναι, ομως, δυνατον αυτές οι α κραίες
προκαταλήψεις και ο επιδεικτική ογνσια για
το λειτουργία του σογχρσνου κοσμου να
αποτελοίιν «ζοτήματα» στον Ελλοδα, με το
τραπεζικο σίιστπμα σε κατορρευσπ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε απογνωσπ, τον
ανεργία σε ονσδο και τις διαφαινομενες
απωλειες στο ΑΕΠ εφιαλτικές; Εκείνα που
πραγματικο βυθίζει σε απελπισία το υγιές,
ευέλικτο και εξωστρεφές κομματι τος κοινωνίας, εκείνους δολαδή που, έξω απο κομματα και κυκλώματα, αναπτοσσουν το δομισυργικοτπτο τους στον ιδιωτικο τομέα, είναι
ο απουσία μιας θαρραλέας γλώσσας, που να
αναγνωρίζει το προβλομα τος χώρας και να
το ιεραρχεί σε τρία βήματα. Με διαφαινομενο οφεσπ στο 4%, και τον ιδιωτική οικονομία σε παραλυσία, μιλομε ακομα για φροξιες και «εναλλακτικές» λοσεις, ενώ ο ίδιος
ο πρωθυπουργος αισθονεται «περήφανος».
Είναι βαθια απογοοτευτικο οτι στο σομείο
τος μή επιστροφής, ένα μενολο κομμοτι του
πολιτικοί) κοσμου και τος κοινής γνώμος
αδυνατεί να κονει στοιχειωδπ αυτοκριτική
και να δει τα προβλομα τος χώρας χωρίς συναισθήματισμοος και φεοδο.
Ωστοσο, υπορχει και ο αντίδρασο ή, έστω, π
ανογκπ για αντίδρασή που φουντώνει οσο ο
μετεωρίζουσα κατοστασπ τος χώρας πα ρατείνεται. θα αρκοοσε μία επί τος ουσίας ρεαλιστική γλώσσα για τον πραγματική οικονομία, για να δομιουργήσει προσδοκία. Υπαρχουν εκατοντοδες χιλιοδες Ελληνες που περιμένουν να ακοοσουν μία λέξο για τις επιχειρήσεις τους, για το νέα κο μα των απολοσεων, για το διοτροτο κοινωνικο δίχτυ που
με τον κατορρευσο τος οικονομίας θα παρασορει πρώτα οσους υποτίθεται θα υπεροσπιζε ο κυβέρνπσπ. Μία λέξπ δεν έχει ακουστεί για το πως θέλουμε αυτήν το χώρα στο
αοριο του σογχρονου κοσμου. Φτονει πιο με
τις πορρειες νίκες. Υπορχει κατοχροσο ψευδασυναισθήματος. και αυτο που απαπείται
είναι στερεο λογική.
το 1887 κατασκευοστπκε ο εικονιζομενος φορος Τουρλίτπς τος ανδρσυ. Στον Ελλοδα μπορχουν 150
φοροι που έχουν κατασκευαστεί
απο τ01880 έως το 1930. οι περισσοτεροι εξ αυτών καταστροφοκαν,
και επισκευοστοκαν μετο τον Β '
Παγκοσμιο Πολεμσ, και σήμερα
ελοχιστοι είναι επανδρωμένοι. οποτελοον παραδοσιακο μνομεία με ιδιαίτερο αρχιτεκτονική κατασκευή,
που εξακολουθοον να συμβολλουν
στον εθπλσια και στον ασφολειο τος
ναυσιπλοΐας. Ωστοσο, τις δοσκσλες
αυτές εποχές, ο συντήρπσή τους είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Σελ. 2
ΔΡ ΜΟΤΟ! Μ[ΗΔΕ|.50ΗΝ
Με τις τωρινές
αντικειμενυςές
ο ΕΝΦΙΑ
Με ελαφρυνσπ των μικρών
Με τις ισκοουσες οντικειμενικέο αξίεο
και με τον ίδιο στοκσ για το έσοδο,
δολαδο 2,65 δισ. ευρω, θα εφαρμοστεί
και φετοο ο ΕΝΦΙΑ. Ωστοσο, το υπουργείο Οικονομικών εξετοζει ολλαγέο
οοτωο ώστε να ελαφρυνθοον οι μικρέο
οκίνοτεο περιουσίεο και να επιβαρυνθουν οι μεσαίεο και οι μεγαλύτερεο.
Ετσι, σε ο,τι αφορο τον κυριο φορα,
εξεταζετοι να μειωθουν οι συντελεστέο
για τιο κατουτίεο με κομυλο οντυτειμενικο αξία (π.κ. έωο 1.000 ευ ρω ανο
τμ.) και να ουξυθοον σε εκείνεο με
τιμο Ζωνοο οντα των 2.000 ευ ρω ανο
τ.μ. Σε ο,τι οφορο τον συμπλυρωμοτικο φορα, μελετοτοι υ μείωσυ του
οφορσλογυτου ορίου σε 200.000 250.000 ευρω, απο 300.000 ευρώ το
2014, και αυξοσο των συντελεστών
οκομυ έωο το 2% για τιο πολο μεγολεο
οκίνυτεο περιουσίεο. Σελ. 19
Σταδιακο αλλαγές
για τους αγροτες
Στο φορολονυσιί τους
οι αλλαγές στο φορολογία των αγροτών, οπωο υ κατοργυσυ τυο ευνοίκοο
φορολογυσυο, του ειδικοο καθεστωτοο για το αγροτικο πετρελαιο τα.,
βρίσκονται στον ατζέντα των συζυτοσεων με τουο θεσμουο και θα
εφαρμοστουν, ξεκαθαρισε ο ονοπλυρωτυο υπουργοο Οικονομικών
Τρυφων Αλεξιοδοο. Στοκοο τυο κυβέρνυσυο είναι να επιβλυθοον στοδιοκο οι ολλαγέο και να συνοδευτουν
απο σου μέτρα που θα περιορίσουν
τον επιβορυνσυ. Σελ. 19
ΚΥΡ|0 ΑΡΘΡΟ
Δεσμὡτες
Οι Ελλυνεο πλυρὡνουν πολο ακριρα τιο εμμονέο και τουο πειραματισμοοο του ΣΥΡΙΖΑ. Εωο σομερα, υπομέναμε αυτο το ιδιοτυπο
μείγμα αφέλειαο και αλαζονείαο
σε μια δοθεν αδιαπραγμοτευσο»
με τουο εταίρουο, καθωο ο οικονομία βοολιαζε και υ Χωρα έκανε
τα τελευταία ίκνυ αξιοπιστίαο.
Τωρα, το κεσωτερικο» δρομο κορυφωνεται, με τον Κεντρικο Επιτροπο του ΣΥΡΙΖΑ να συνεδ ριοζει
σομερα για να αποφασίσει ποτε
αυτοο ο συνασπισμοο συγκρουομενων ομοδων θα συνεκίσει τον
πορεία του. Θα μπορέσει ο πρωθυπουργοο και προεδροο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξυο Τσίπ ραο να επιβολει
τιο θέσειο του ο θα υποκοψει
στουο «ιδεολογουον που θέτουν
τον ιδεολυψ ία πονω απ' οποιαδοποτε επιταγο τυο πραγματικοτυταο, πονω απο το εθνικο
συμφέρον; Χθεο ο κ. 'Ι'σίπραο ξεκαθορισε οτι εον δεν διαθέτει
κοινοβουλευτικο πλειοψυφία,
θα ποιοι σε εκλογέο. Θα οταν αφελέο να πίστευε κανείο οτι οι φροξιεο του ΣΥΡΙΖΑ θα υπολογιζαν
τουο κινδονσυο που ενέκονται
σε ολλυ μία προεκλογοαί περίοδο
σε μια εποκυ τέτοιαο αβεβαιοτυταο. Η Χωρα παραμένει δέσμια
των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ αργεί ο ομέρα που θα γίνουν
τα πρωτα βοματα προο το σταθεροτοτα και τον ανοπτυξυ.
ο 7· 
Νίκο τος εθνικής πολο επί των ΗΠΑ
' ' " ί ' '
το γκολ του Βαγγέλιι Αελακο, 31 δευτερολεπτα πριν απο
το λήξπ τος αναμέτροσος, έδωσε νίκο-χρυσοφι στον εθνική
ομοδα πολο, στο παγκοσμια πρωτοθλομα υγρσο στίβου που
διεξογεται στο καζον. Το αντιπροσωπευτικο συγκροτπμα
αγωνίστοκε με ποθος στα τελευταία λεπτο του παιχνιδισο και
επικροτοσε των ΗΜ με 11-10. Με σου θετικο αποτελέσματα
κατέκτοσε τον πρώτο θεου στον ομιλο του και τον προκριοο
στις οκτώ κορυφαίες ομοδες τος δισργονωσος. Η αντίπαλος
τος Ελλοδας στον προομιτελικο (4/8) θα είναι μία εκ των
Μαυροβουνίου ή Αυστραλίας. Σελ. 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα