Πρωτοσέλιδο Έθνος: Με καπέλο οι τιμές στα καύσιμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔ ΤΕῖΑΡΤΗ
ι 29 ιονΛ·ον Με
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ί0|34
ι.3οε
Με κγπι-ιη
Μι ανα: 2.5Ο£
____Ί._3_# . ο- . .__
Νικι-ιΣΕ 2·ί ΤΗΝ ΜΠΡ'Ζ
Πρώτο βήμα
πρόκριση5 από
τον ΠΑΟ
Σπουδαίο ανατροπη από του5
«πρόσινουε». κόρη σε γκολ των
Μπεργκ και Καρέλπ. τε. το
Αδειο το ιατρείο στο
πολυσύχναστο μνημείο. 24
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΤΑΑΝΤ|κΟ
Ναυόγιο του ί7ί5 με
χρυσόφιί εκατ. $
Μέροε του θησαυρού που μετέφέραν ισπανικέ5 γαλέρεε. 23
+ κΛΗΡΩΣΗ ΠΑ `κΑι>ΑΜιἡιΜΑ ΒεΝΕτι_ι_ Έ ·_
. _ _·  “'36 ·_. ΕΕΚ κ '_'ἐῇῖ . 7 ; Ι
 `  
ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΑΑ|Ο · ΑΠΟ 60δ ΣΤΑ 47$ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ
ΜΕ ΕΜΕΑ"
οι τιμέε τα καύσιμα
ί Στα ύψη η αμόλυβδη παρα τι8
 μειώσετε από τα διυλιστηρια
ί Αγρια κερδοσκοπία σε νησία
' και τουριστικέ8 περιοχέ8
ΡΕΥΝΑ του «Εθνουε» αποκαλύπτει αγρια κερδοσκοπία στι8 τι·
μέε των υγρών καυσίμων. Παρα τη «βουτια» κατα 20% του αργού πετρελαίου μέσα σε έναν μηνα, οι μειώσειε δεν έχουν περασει
στι8 αντλίε5 των πρατηρίων. Οι Ελληνε8 συνεχίσω να πληρώνουν
πανάκριβα την αμόλυβδη βενζίνη σε όλη τη χώρα. Θύματα όμω8
μεγαλύτερη8 κερδοσκοπία8 πέφτουν οι κατοικοι και οι παραθερι·
στέε των νησιών και των αλλων τουριστικών περιοχών, καθώ5 οι
τιμέ8 ξεπερνούν ακόμη και τα 1,70 ευρώ το λίτρο. '4. '9
ΟΔΗΓΟΣ »28-29 Ο' ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΔ ΚΟΡΥΦΛ|Α ΠΛΝΕΠ|ΣΤ
η γιω- .Ἡ 
ΗΜ|Λ 'ΓΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
“'“· ΗΜ ,ΙΜ κλι ' .πιτ 1'. ι _ δ"ιί' ων μι η ι ημισυΕπίτιμα; τι
·"ιιὶ ἰἴ]ίἶἩ"ί'Μι ιι Η· τη
Ο ῖΣ|"|ΡΑΣ ΣΥΓΚΑΛΕ| ΑΥΡ'Ο ΤΗΝ κεΝτΡικπ ΕΠ'ΤΡΟ"|Η ΑΝΟ|ΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΠΑ ΔικΑ:τικπ ΕΡΕΥΝΑ :
Καταιγίδα μηνύσεων 
κατά του Βαρουφακη
ἔ"Α ·
Ανοίγει ο δρόμοε τη5 δικαστικηε έρευνα5 μετα
οΡιΣτικΕΣ Την κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΜΑ το μηνυτήρια αναφορα κατά του Γ. Βορου·
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ συγκαλεί αύριο ο Αλ ΤσίΠρο$' ωέλν0Ἡω Φ τ -- _ ζ φακη για την υποθεση του «Μαη Β»ι 6·7
ΣγΝεΔΡ'οΉ σαφέ5 μηνυμα προε του5 δισφωνούντε5 δὲ Ϊ · ·· · 7- Η 7 7 7 7
 ότι οι αποφόσειε πρέπει να παρθούν από η ΝΕΕΣ Βο^ΕΣ ΑΠΟ ΤΑ κΟΜΜ^Τ^
τη βόοη του κόμματοε. 4-5 ΠΑ  ΔΡΑΧΜ_ΗΣ