Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Όλες οι αλλαγές στα capital controls
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ε._> 
ι,' Μ? ή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 
στα σαρκα' οοητι·ο|5
για εΠιταγές, Πρόωρη αΠο- στη βιομηχανία και Δ|^ΤἔΡῆἑ|ἔλΕἔἔἑὶἰΨ©ἔΜο ' ^ ' '
Πληρωμή Προθεσμιακὡν Πλήγμα στις εξαγωγές ΣΩΡΕγ-"κΗ ΑΝΑΛΗΨΗ . _ ·
καταθέσεων εταιριών, αΠό τις καθυστερήσεις ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ
συναλλαγές με το εξωτερικό στη διακίνηση και ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και εἩυητικές εΠιστολές εξασφαλιση εγγυήσεων
 ἡ» ΠΔ ΜΝ . ¦ . α γ
 ι· · .· “ι · 
. Ί . , ι μέ ε Ι
2[ι ι Ω! .-  33 Χ _έ?
· ιι¦ ·· · ; Ο Ε
,¦ ζχ
^· ··· “δ
| >| ζω β '.
. Ο ' Ο ' ' ' ΐ'· εν©Ψ 
τν γ ¦
. β `Ε¦γ;; ὰ' .
· Ζ,~Γ(_¦/ `
;" γ ι ΧΧ ι Η Ώ ι
 χ [ΩΑ
 ω9_ “ Ϊ·
Χ  Η ΤΡ0_|'κΑ ΕΓ|ΝΕ κογΑΡτεΤσ
Με ΕΚΠΡΟΣΩΠ0 ΤΟΥ Ε$Μ ΣγΝεΔΡιΑ:ει Η
ή ἶ:·?ὺ έ Ν 1  κεΝτΡικιι εΠιτΡοΠιι
 :2. = με '  Στην Αθήνα και ΠΡΩΤΟ
 λ -- έ η Βεῆκοι·ῆέσκου, ΞΕΚΑΘΑΡ|ΣΜΑ
Η στο τραΠἑζι ΤΣ|ΠΡΑ δανειο σο Με ΛΑΦΑΖΑΝΗ
Ή . ΑΥΡ|Ο
ΑΠόφαση για αμεση διεξαγωγή Συνεδρί¦ Δ αν ή για εσωκομματικό δημοψήφισμα
'Δ Λ ^'Λ "^" ^ ^ "^ . :εΛ.7
' Ο' Ο 'Ο " ἴνκὲ ΚΚ
Ο Ο Ο Ο Ο' Ο ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα