Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι | _ · χ Μ
_Δ/_ρῳ:;_/@¦ 1311::
ΔΡ. ΦΥΛ. 5209 ΤΡ|ΤΗ 28 'ΟΥΛ|ΟΥ 20] 5 Ἡμὴ φύλλου ]|30 ξ
@ΜΜΜ “Ι _  “κι 
ι Νοε Ό   ΜΒΜ
δ   · 
 Ρ· ΣΥΝεΧιΖεΤΔιΤο ΔΕΥΤΕΡΟ
' .ε ΣΤΑΔιο ΠροεΤοιΜΔΣιΑΣ
ὁνκιισον τ  ει
Ο Το ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ
Α"ΓΕΛ0"'0ΥΛΩΝ
ΜΜΜ ° Φ!"
ΚΩΣΤΑΣ· 65
ΜοΘΡΔκΗΣ- ϋ_
··ἑΞἐὅ
· Μπι κιισον
“ ο ε ο ΠΑΖΑρι Με ΠοΡΤο ΠΑ εΡΝΑΝι   .ι ·
ΚΔ' Τ' ΠΑ'ΖΞ"Α| Με ΜΑΖογΑκογ “ ' 4 ΜΒΜ κ"
άρχισε να
βρίσκει
  211131 ΜΑΜ ι
. - ε ,"  ι Ό ' μ· '·¦· |.'7 :ν
 _. ·_ ¦ ' ώ· . · .Ι
 ·  :κι υ ΜΜΜ Μυῳ ι
ρ! ·`#“ 'μΨῖ·Ήὶ ε·`.·"“-  . ,· υ: κ·<ι-τ<,-· Με· Μ ὅτε-α ΜΑ Ζ
 ΜΜ"ΡΜθ
' Ρ Ο Ανανεώνει με την Έβερτον και πάει δανεικός
κζ·» Η
._»__›ὸ" κ··- ,·"-= ΓΕ'
. ι .·.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα