Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο ωράριο για τους εκπαιδευτικούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ ΕΡΓΑΣ'Α
ἔ=|ΕΌΛ|0Υ 2οι5 χ 2.240 ΠΡΟΣΛΗΨΗ):
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Τοι33  
"30€ - ΣτΟΝ ΑγτΟνΣτΟ
_ 28·29
Δωωω 7 ν ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΑΠΟΨΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΡ|Ζ Μι ΤΑ 5.4 εκΑτ. € ΤΗΣ ηΡ0κΡιΣΗ:
   ΤΟ μεγαλο στοιχημα η 
-ι“5Ξο¦Ξοἶ 'ν για τον Παναθηναικό Ο
»13 , Ν
ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ|ΔΑΣκΑΛ|ΑΣ ΠΡΟκΕιΜΕΝ0γ ΝΑ κΑΛΥΦθΟΥΝ ΤΑ κΕΝΑ
Ε'ΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Δ|ΑΦθΟΡΑΣ
ιΐἑνΜἔε για τοσο εκπαιδευτικοὐε
στο "η οκο είο . , ,
Ι  μ | Ο ΕΝΔΕδΟΜξΝΟ να αυξηθει Το Δεν υΠαρΧουν διαθεσιμο |. ` ΔΡ Μ"Α^ΐΑΣ
Αφοροον αδικημοτα οηιστια5 και διδακτικο ωραριο των εΚΠαιδευ- δ ¦ λ . λ _ · |
0ηεξαίρεση5 Που τελέστηκαν την τιΚὡν εξετὰζεΠο υΠουργείο Ποιδεία8. κον Η ια για Την Προσ ,Π Βρισκομαστε
Περίοδο 2008-20ι3. π με ©εδομεν0 ότιτο·κονδύλια δεν φορ· ψΠ 20.000 αναΠλΠρωτων  :Δ β σε κρίση' όλα
κΟυν για την ηρΟσληψη δασκαλων | Ι ,
και καθηγητών. ώστε νέα καλυφθιἐύν Το ΕΣΠΑ καλυπτει μονο Χ Ϊ. ΙΠβεηΐ να 5
Ο α τα κενο σΠ8 σχΟ |Κέ8 μονα εε Ι _ κανουν ΠΟΤΕ
γιατη νέα Χρονια. ΤΤ 10000 διορισμουε Ύ. . .Τ `
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ 4
Ο' ΑΝ0|ΧΤΕΣ "ΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΑ (ΜΠΛΕ (ΟΝΤΠΟ'.5 »τ
_ _ , ΤΣ|ΠΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ
:ειτερνοον τι5 Προσδοκιε8 των Ι |
εηιστημόνων τα ευρήματα. 23 «Το σχεδιο σα8
Οδηγει μονο
στη δραΧμη»
Πέταξε και το γαντι για έκτακτο
συνέδριο Πριν αηό τη συμφωνία.
“ιικ;ιιι“::όιι  ἔἙἑἑἔΞΞἑΐἔ 1  ΒΔΡοΥΦΜΗ ` έ 
απο Μιοτηιιι και τη Ο  · οι
έ ΠΑ". ^ΑΦ^ΖΑΝ"Σ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΝΑ  Ι
Οι αγρότε5 τη5  «Να βγουμε
Στο φω5 τα μορφολογικό τοοε Η έξοδοε από το ευρώ δεν είναι
χαρακτηριστικό. 25 καταστροφή. τόνισε ο εηικεφαλή8
, , »6-7
τη8 Αριστερη5 Πλατφορμα5. 5