Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Πολιτικός σεισμός για το σχέδιο ΒαρουφάκηRecognized text:
αναζητό πόρους για να
- . · Ι καλυψει20.000 κενές εε Π
_ μ@ ε  θεσειςεκπαιδευτικού , ·Ξ;;¦_ ΜΜΟ' Η
ε Η Ο προσωπικού ενώ μέχρι Μα “ΜΒ ΜΜΜ 
η Το υπουργείο Παιδείας
| | | ΜΑ·ΜΙΠ'·' Μ" ..ΗΣ
στιγμης φερεται να εχει
3.· · _. · η Ι
 Γ; Με η" εξασφαλισμένες πιστώσεις
ς τ. Ζ υπ Δ  για αναπληρωΤὲς¦ μέσω
·ἴ ·_ -·'-ῇἑἄΔ
του ΕΣΠΑ για το 50% των
σελ. 8 κενών δηλαδη για 10.000
νννννν.εςο|ἰοἱοτοεῳ^ τ _ Η _ Ι ϊ “ι
ΤΡ|Τ|·| 28 |ΟΥΛ|Ογ 2015 ί ΕΥΡΩ
 Ψ ίἴὶ3Γτ“ ί εεττ;;; 1 [Οζ ιο;τῖι;';;ι'με; ε οι ίίῖ?έΕἐίζ  :ί ί' ί Ἡ ι;ε;εμιιι με 
|'| λιτικόε σεισμό8
ιο το σχεδιο Βαρουφοκπ
ΕΣΣΔ?) 31053; προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το σχέδιο που φέρεται να εκπονούσε Οζ: ' '
ομαδα υπό τον Γιόνή Βαρουφόκη για επιστροφή στη δραχμή, δημιουργία παρατρα- ή "ση στη Βουλη ' ΑΛ· ΤΣ|"Ρ^Σ:
πεζικού συστήματος και «χακόρισμα» ΑΦΜ πολιτών, υπηρεσιών κι επιχειρήσεών.“ κατέθεσαν 24 βουλευτές 'ο
0 τέως υπουργός έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η ομαδα εργασίας «λειτουργούσε Ν · Δ · ρ
πόντο στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής». Οπως αποκαλύφθηκε χτεςΙ στην γ της ως ημ0κρατ|ας το συντομότερο
ομαδα εργασίας του Γιόνή Βαρουφόκή ήταν και ο γνωστός καθηγητής Τζέιμς Γκόλ- @ο Εντ0νες αντιδράσεις και Ι
μπρεῖθΙ ο οποίος ανέφερε πως οι εργασίες της ομαδας ολοκληρώθηκαν στις αρχές . .
Μαίου υπό τη μορφή αναλυτικού πορίσματος! Π σελ. 3. 5 απο Το "ΜΜΜ  δυνατον
Ελλειιμπ φαρμόκου Χόλκινο
για νεφροπαθεί5 ο Γιαννιώτπε
ο πω στο Παγκόσμιο
Ο οελ.24
Απότπ σε βόροε
εταιριών με . Μετό το «κούρεμα»
συνδρομητικό έρχονται μεταγραφέ5
κανόλια «Ἑπλώνει» Π “ελ-24
Π °°^· ' και του5 οκτώ
0νΠδΠμόρχου5 Το πρώτο Διεθνέ8
Σπείρα διαρρήκτών ο δήμαρχοε Μοτο Φεστιβόλ
χτυπούσε... με σχέδιο Π. Σούλαε στο θεσσαλονίκη
Π σελ. το Π σελ] Π οελ.2ϊ