Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
·ντρε  ιμοε8:
Μιας για ης Μητέρα
Μπα ειιιΩιιγα
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΛΛΗΣ Σελ. 32
Το ιιρωι ησηωνιιι.
το κρασι· Αργεντινη
Ρ · .
κυριοκιπ 26 'ουλιου 201 5 / Φυλλο 944 (2Ί44) / € Ί .30
ιι' Η ΑΙΜ 
Ἡ·=ἩιΜιιτιω
ι Μι μμμ
' ' ~ 136  . ' "Η ι” έ η μ" Ρ ' 
___ “Η Ε,
Η ηρασηόθεια για
ηαίκτη ηου θα κανει
αίσθηση αηο την
«Πριμέρα Ντιβιζιόν»
Η Περίπτωση του
Βραζιλιανου με Βελγικη
υηηκοοτητα ΝΤΑΝ|Λ0
Σ00ΥΣΑ ΚΑΜΠΟΣ
κ Ι  Ι
"ω "8. η η 
Στιε ι2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδα» (ΟΤΕ φοιτ”.
'α ΜΔ 1ὴτ
Ο καλα
τσεκαριομένοε
ΝΤ|ΝΤΛΚ
Ο «ψημέν05» στην Πρέμιερ η·  ° “  Ι
Λιγκ ΜΕ|Ν0Ρ Φ|ΓΚΕΡ0Δ ο ἑμηειροε
 η διεθνη5
9" . _ Ι
 *Ύ οι> Ντ ΑΖ
ΚΑΜΠΕΛ ηου
έμεινε ελευθεροε
αηό την Μαιντ3
εμηλέκουν με τον
ΟΥΚΡΑ τΠ5 Ρίο ,Δβε
οι Πορτογαλοι,
Με ο ηαικτη8
«ηαίζει» δυνατα και
για την τουρκική
'Λνκαρασηορ
 έχε έ ὰ ε
...και οι ηροτασει8 ηου έχουν γινει στην ΑΕΚ
τι5 τελευταιεε μέρε5 και αφηνουν ηεριθὡριο έκηληξη5
στην τελικη εηιλογη
~ . το δευτερο φιλικο τεστ με την ΜΜΜ· Μα Κιέλτσε