Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
/ .` ολο Το νε" οΗΛΜΡ·οΝ5 ιεΑουε ;;λ
· Μ· Το αει-Ά ευπορλ ιεΛοοε 4]
ΜοΝο ΣΤοΝ οΤ£ Τν μνο ω ο
ν ΠΑ ΤΑ ΕαοΜεΝΑ 3 χΡοΝ·Α €ΗΑΜΡΙΟΝ5 ΝΗΜΑ
[.ΕΑΟϋΕ ΚΕΑθυΕ , Ι ,
οἱεἱν.αΤ Μαζι. ειμαστε ενα.
Η 8 Ι Μ
7> ο ' Το τμ ε
77 Τ. Δρ. Φγ^. 5207 ΣΑΒΒΑΤΟ25|ΟΥΛ|ΟΥ 2015 Τιμή φύλλου Τ¦3ο € 
 ¦ ` ; `3ἑ;Ά .
ΜΑΡΚΟΣ|ΛΒΑ έ; · -- “ / . ῦ  
αποκτα  ζ ι ” ' · μ·
  Ι γ_ ,ψ ε ·ο'Μπένι 
ῇΜΜ . _  - ί _ .ενο ο
ο Η Μαιο/ΤΜ ` ° Λζ0ὐλ
ΤΩΝ ΤΡΩΤΩΝ _ 7 κ - Ε.
ο Το ΗΜΕΡΩΝ κ “ _¦ 7 , _ ,  ο,
Φιλικα Με
ΜΜΜ" 
| ο ΔνΤονπο μ
Η" ΚΑΡΛ' ·
για αντι-ΜΜΜ
ΚΔ' 'ΜΝΉΜΗ
λ στέλνουν οι Τούρκοι
“πωπω
ταρω· ,η ..
“ τον Θ 
 αργα" " _ ¦
· Η αρπαγή Του γίγανΤα,
_ Με 2μΜ. Νκολα
. ·› ΜλοωίνοΦ! - ΕπιλέχθΤκε
σΤο φεΤΝα νΤραφΤ απο κ
Τους Σαν Αντόνιο ΣΠερς Τε:
- αΤον Πρώτο γύρο, ->
· σΤο νούμερο 26
ή · Διακοσ·ες χιλιαδες
ευρώ είναι Τα «μΠαι
αοαΤ» με Την ΜρΤΤζαν
.Ζ_ Ο Τον δεκὁκούν
 ο· ΠΑΟ και Εφές
. αλλα θἑλΘ _
* ΑΝ. ΤΜ - . ·- › Β .Ξ -7 _ Καθε μερα
: `·ῖ·=:·-·.“ 7 · _ | ` Σκια·
. 3 Ϊ.) χρωμα τηςἙ
κο· Ύ 1 _ = ὰ `
.τ β;" Τ ·_ ,Α , χ Τ τ πουκαμ·οα
 ·  .- χρμΤΑ›!Νο`__ > _ _ _ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα