Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣόΒΒστσ 25.7.ΖΠΙ5 Δρ. Φύῇῆσυ 575
> Ξϊίὶἱ88
ΕΒΔΟΜΑφΕΝΜο _ . .
“ε μμ ι Β8ήπεε.9Γ - ρεΓεε|(|σΜο.9Γ - τοχηΜε.9Γ - νεΓγεο"γ.9Γ
Ω “2 Με,
ΒΜ|Ν0ΥΝ Μο ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΜ... ΗΜΜΥ" ΤΗΝ 0|Κ°Ν°Μ|Λ ΤΗ! ΓΕ|Τ0Ν|ΚΗ¦ ΧΩΡΑΣ Νο 1
 " Β 'η' “ή ε Η δώ" ; Έ:::::;:ῖ:::
Σελ. 16-17
Η ΜΜΜ - Η ΦσρσϋΙσΦυγή ' “ΜΜΜ
    γητες»
της ·σε·σπῆσΜς  _ ως;; Μάϊ!!! διακοπές σε 4 ρόδες
ΣΕΛ. 28
σε" ΘεσσαΜ·κ“ Ύ   _==ἐεπ --.:. ε
_εεΔ.25-27[  α; ¦  _Ι ε
.7 17 η |'·__'7 κ|Η η=.' Η
¦ β - Ι .Π  _ Π.
' -| ' .
· Ϊ |
Περισσότερα
στη σελ. 22

Τελευταία νέα από την εφημερίδα