Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Γερόντισσα: "Μαριονέττες στα χέρια μασόνων οι πολιτικοί μας"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
25 |ΟΥΛ|ΟΥ
20 Ί 5
35ο ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0838) 3738
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ΜποϊκοΤἀζ
Γερμανικών ,Μ
προῖὁνῖων. :3% ,
τώρα !
ΜΜΜ ` 
| “Μου είχαν ζηΤήσε·
να πάρω μέΤρα για
ενδεχόμενο θτθχἱτ"!
Το μέλλον Τῆς Νέας Τάξης “παίζεΤα·" στην Ελλάδα