Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σλ|ἰ|ὶΧ | ( ) 25 Η Η Η( Η ΒΙΒΗ Χ". ΦΣ ΤΗΝ Η!! ΤΙΜΗ: |.__›κ ο ΦΕ|ΣΜ ΤΗΣ ΒΑΣ'^|κ"Σ ο|κοΓεΝε|^Σ
Ι ο». ·: "
Σαουδοροβος  ~
Ι “ 'Ϊ '
Το ΜΟΒ!! ΤΜ Ι, '1
κροΤσ ς οΤ 
ΜΔ Η ΜΙΑ Δ .
ελΤκόΤΤΤερο Που“έΤΤεσ
> ΣΕΛ. 28
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μ ο ν .ρΤ1·“-ΙἱΤΤΤυ.:Τ
«ΜΕΤΑΒΑΤΤκοΣ» ΩΣ ΤΟΝ ΜΜΟ Ι 7 · _
ο ορίζονΤας με Την ΤροΤκα _
και ο· στόχοι ΣονονΤοοεις οΤο οοοορνειο
Μεϊμαρακη ο οΤο ξενοδοχείο:
θΑΗΤΗοΕΤΤογκοΜΜΑΤοΣ ΕΠικΟνΤΩΜΜΟ ΠΑΚ *ΜΙ
ΣΤΤΣ ΤΤΡοΩΡΕΣ εκΛοΤΕΣ
Εμ€ίς δεν
  φευγουμε
Ποιο·οΑΑΝΤΑΤΤοκΡΤοογΝ | Χ ν __Γ· τ > Ο   _|  _, 
 Το"ίο Γ ν Ω   Ι
 51 ε; ω να
ΝοοΣχεΔΤ ξ/ _ Χ_ Χ τ · _/ Ι |
ο]ν_/ Ω 1ίΟΓ|¦
Τ ΞΝ ΠΑΡΞ] ]ΩἩΝΔΜΞ ΕΛΜΕ ΑΠ Ο ο
'ΠΣ ΔΡ)έΞΞ ΜΧ] 'ΠΣ ΕΣΝΕ ΥΣΕΕ ΜΔ 7 ί έ Ι
ΣΧΕΔ'ΟΝξΜΕΣ'Σ Ο] ΥΠΑΡΧΗΓΟ] ]Α] Ο]ΛΟ) · 7 `
φοβος για Ι ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΟΝΟΜ;ΜΩΓ νἰἔξἔ 
χΤυΤΤημα καΤα _ κ ν  ·
, .ωχϊ··κ ·;4·;· .Τ δοοο
ΜΜΜ" ΓΟΠΑΗ¦_οίτΜ]Ο ανο Μο ΔΤ, Αχ" Ν 
Δ'^Ρἱῖἶἑἔξέξ"'Σ ΣΤΟ 23% ο ΦΟΡΟΣ ΠΑ ΤΤΣ κΗΔΕ·ΕΣ ΔοθΗκΑΝ Τ8,4 Εκ. ΣΤογΣ ΔΗΜογΣ
πληρώνουν ΦΠΑ  “ ”_  γιοΤΤςΤΤυρκογΤες; 
'Μ __' Ε'οἙἔἰἩἑ°ρἔΒ'ἔ'ὲ°ἑ8ἔἑ3ἱΉἔἔἔῇ'Μ
ΕΛΕΟΣ! Τα κρυφό ΤοκογλυφΤκα <<χαραΤσΤα>> Των ΤραΤΤεζὡν!
- κυριολεκτικά δεν έχουν Τον θεο Τους
ῖ8-ῖ9