Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ξεχώρισαν αιιέναντι στην
Χαιιοελ Τελ Αβίβ (14), οΓιω5
και ο Βασιλαντωνοιιουλοε Που ήταν
ο κορυφαι05 αιιο του5'Ελλανε3 · Καλα
εικονα στο μεγαλύτερο διαστημα του
αγώνα, τι άΕνωαιτ», Που τιροιιγὴΘιικε
με Πολυ ωραιο γκολ ααα γυριοτο
κεφαλια του Αραβι6η · |οοφαριοτακε
χωρι8 να δεχτει ευκαιριε8 αιιο μια
κακα στιγμή του Βουρα
γ, Ια.”
” =“1'
τ Ί ·
76,··-  ..αν 7 “
 56· . ο
7 ο ?Ι . _ ,γ γ ) , · ·- 
“ Ο Η
Η, ο ,
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ 2
Μοτο απαιτούσα".
σου” Μικρόσωμο...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Α0ΥΠ0Σ
' €_ι= Μωβ
ΠορσοκευΠ 24 |ουλιΟω 2015 / Φυλλο 902 (2Τ42) / € Ί 30
Δ `τ '  '°
“Ν .ε γ.
· η· “ · Ά ·
ὅ _ κ _7 'Χ
Ι ή ·
παρων.
Διαρκής ΜΜΜ
για τον ιιιιιιιτιιΜ,
Νέα Μύτικας
ΣΤ'Σ ΜΜΟ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΡΕΜ|ΕΡΑ, ΣΤΟ ΟΑΚΑ (Τ9:30)
ΜΕ ΤΗ ΡΩΣ|ΚΗ ΚΡΑΣΝ| · ΣΤ 'Σ
2Τ|Τ0. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΓΑΑΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν0ΥΠ0ΑΗ