Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα κριτήρια για προσλήψεις αναπληρωτών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 |0ΥΛ|0Υ 20Ί5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0|30
Ι.30€
νννννν.ετπποε.9η
ΧΡΗΜΔΣποΡ
Γερέι
πονταρίσματα
σε φιλικό
παιχνίδια
»|5-ΙΒ
Γ|ΟΥΡΟΠΑ Λ|Γκ
Εξόσφαιρ05 ΠΑΟΚ Ιλ
διέλυσε τη ΛΟκομΟτίβα Με(
Αρχαία θραύσματα βρέθηκαν μεταξυ
αλλων στο θρυλικό μπρίκι «Μέντωρ».
ΜΠΕΡΛ0ΥΣκΟΝ|
·|Ε" ΑΜΜΑΝ"
ΜΗ". ΗΜ' ΚΜ"
ΣΗ" ||'|Β'|Μ·
Π|ΛΟΤΟ' ΚΑΝΑΝΤΕΡ
Δαμόζοντα5 τισ φλόγα
με όπλο το πείσμα
Μόκονται καθημερινό με αυταπόρνηαη
αγνοώνταε τον κίνδυνο. »τι 2·
Τ' ΠΡΟΒΛΕΠΕ' Η ΕΓΚΥΚΛ|ΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕ|ΟΥ ΠΑ|ΔΕ|ΑΣ ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ Σχολικι-ι ΧΡΟΝ|Α
τη ΚΡ|Τ|||'|Λ
για προσλήψει5 αναπληρωτών
ΥΟ ΣΗΜΑΝΤ|ΚΞ αλλαγε8 στα κριτηρια με  μόνο Π Προϋ- °°^° ῖ°"|°
τα οποια βα προσληφθουν οι αναπληρωτε8 ΠΠρεσία αΠό .το 2012 Και μετά ΠΑ ΤΟΥΣ
εκπαιδευτικοι περιλαμβανει η εγκυκλιοε του Δ|οΡ|ΣΜογΣ
υπουργείου Παιδεία» που εκδίδεται τι8 επομενε8 Θα ΠροηγοιΜ°ι όσοι έχουν ΜοΝ|ΜΩΝ
Με!” Αγω" δρομο" Μ να εξασφολ'σθο" ατυχία με υψηλη βαθμολογία ΕκΠΑιΔΕΥΤικΩΝ
τα σχετικα κονδύλια. »Η
ΣΤΗΝ ΜΜΜ"
ΤΗΣ ΜΜΜ!
ΣΤΟ '|'|Μ0Ν' ΕΩΣ τοπ ΜΑΪ0
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΖΗΤΟΥΝ "Ά κλιΜΑκιΑ
Η τρόικα έγινε κουαρτέτο ¦
Χ λια Με θεα ό8 Μ Το μωρο
και ο ου ρ μ ΟΜρ[Ο
Κενό βρίσκουν οι τεχνοκρότε8. Με την απόφαση τη5 » 6
Συνόδου Κορυφη5 απαντό η κυβέρνηση. »3
Μελετη · σοκ Το ΠαρασΚήνιο
Με Παραμονή8
ΜεϊμαρόΚΠ