Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΑθΛΗΪ| κ"
- και ν8ΜΜΜΜΜΜ θΞΣΑΡ ΑΡθΟ:
και ΜΜ8Μὡ'·Μ · · · | Ε
 τον κοπο πως Δεκ   ; ώ] Μ""ῆ,""" 8'"8
Γρύφε·οΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ 1    
 ΜΜΒΝΠΒΨΜΜ
Μ... σίγουρες ψήφο·     ΜΕ"
"ΜΕ Ε Π κ“!_ν!ἔμΒω κωως
"Πο" · · · ~ τ 36* 
κ“8πμεωνῇ ΜΗΝΗΜΑ εφιηΙεΜ6σ
ΠεμΠτη 23 |οωλιοω 9015 Λ Φωλλο 941 Ι2ΊΔἩ σ € Ί 30
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΑ  ἐ<ΩΡΑ». Το ΕΓΓΡΑΦΟ
Με των ΛΝΛκο!ΛῳΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|ΑΣ,
ΑΛΛΑ κΛῳΗΣ_ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡιΒΛΛΛοΝΤΛ@Ν|ΕΠιΠτΩΣεΩΝ Πογ
ΑΠΕΣΤΕ|ΛΕ Τς) ΥΠΑΠΕΝ
!Μη Σ' “'|'. Υ' Η λ"""' ΜΜ'αν··
!·ϊ··ν··: Ο Μ`Μ`ἑ"'| 'η `ν “Μ” λ. Δ .
` “Χ Ρ _'Ά"Ρζ ` Θ 5. έ!. ἑ€
Ο κύβο8 ερρίφθη! Σε ὁημὸσ|σ 6|αβοὐλευση (πιό χθεε, η Περιβαλλοντική μελέτη · ΣΤ'Σ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΛΗΓΕ| Η Δ|ΑΔ|ΚΑΣ|Α
ΚΑ| Η ΑΕΚ ΜΠΟΡΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕ| ΤΗΝ οικοΔοΜικΗ ΑΔΕ|Α ΚΑ| ΝΑ ΞΕΚ'ΝΗΣ0ΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ
Η πρώτο Μήνα ο ΜΜΜ...
Η ΑΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩθΗΚΕ ΚΑ| ΕΠ|ΣΗΜΑ Ο" Ο ΤΖ'ΟΒΑΝ'
ΜΠΑ|ΝΕ| ΧΕ'Ρ0ΥΡΓΕ|0 ΠΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ "0ΝΑΤ0
Πω ΕΛΛ Με] ΠΕΠ] ΛΛεΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
...ω ΜΗ] ΜΜΜ 
Η· Η" Ηπω'·ως
για των “ΜΜΜ
του Με" 0ΜΜως
Ι) “  «πΛ·Ζε·»κλιτογ
 . ` ΜΜΜ· ΜΑΥΡ0Ε|ΔΗ ·
Δεν ΜΜΜ ΜΜΜ" ι· ΕΜ.
ΕΜκΤΗΝΜΤΜΤ0Υ0ΣΜΜῖΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ·ΜΜΜΜΜΝ ΚΑΤΑΠΑΣΗΤΗΝ ΕΡΧΜΝ
ΜΜΜΑΩΣ«ΜΠΜ0·