Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στο »ηρόσινο στρατόηεοο» οεν φαίνεται να υηαρχει
ιοιαίτερη ανησυχία ο θα ασκηθεί έφεση. ενώ για τα ηερί
υηοριρασμου ίηόγω οεοικασμένου της κέρκυρας)
τόνιζαν: »Η Εηιτροηη έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία
και στηρίχθηκε στο αρθρο 77 ηου σημαίνει ότι
η··ανῶτερη ηοινη είναι σο ΜΜΜ ευρώ»
“Με 'ί ί 'για
τα «αφίσας ο _¦
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ι,30ε
Η Βέη έκανε δεκτη την καταγγεηία του σου
μηιακου και ανακαηεσε τη μεταβίβαση των
μετοχών του ηχο αηό τον Δημητρη Γιαννακόηουηο
στον Μόνο Παηαοόηουηο ο Δεν υηηρΕε αυτόκηητη
› »_ γ τι . ηοινη χθες και είναι στην ευχέρεια του οπυμηιακου
^'ε"θ°""ς Σ""6εεως; ΣΤΡΑΤΟΣ Μ^ΚΡ"Σ ί να αηαιτιίσει τιμωρία του «αιωνίου» αντιηαθου του
τ ΠΕΜΠΤΗ 23 'ΟΥΛ|`0Υ,20¦5 Ο ΑΩ. "5720 ΑΓΓΕ“°Π°ν“°ἱ '
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤ' ΜΕ
Μ'||'Β°ΓΕΒ'Τ¦
Με αηόφαση τιηρα ηαει για 2 μεταγραφές
κεντρικών αμυντικών ο Έντονη φημοηογία ότι ο ηρώτος καείνει το αργό
¦ τερο ως το Σαββατοκυριακο
ο Πορτογαηος
Τιόγκο ίηόρι
ίΛίμερηουη›
απτο και
η... εηηηνι- ΜΜ¦ονΝ τα υεαοΜε- Β
κι! Πόση ΝΑ Με Γ|ΔΤΑΜΠθΡ¦' ο »Σε ηιστευω
:ανκαρέ και σε οέηω». του ειχε ηει σε κατ· ιοιαν
“κων°"°| συζητηση ο τη" στο 2έεφεηντ. οποσ οι ουσ ευχατ°να °ε ριστες εκηηιίεεις των ινιιιονχΑΜκιι και τινι·ιεΜΡ
έχουν φέρει ηηέον ηοηιί ηίσω τον Αφρικανό
ηερίητωση ηου
φυγει ο Μηοτία στις ηροτιμησεις του ηροηονητη
'ΟΠ Υ|° 'Π Χ°Φ
ΚΔ' ΜΜΜ
εΡΝΑΝῖΕ: στη Πίστα για
τον φορ. μετά τον Νίκιτσα
Γέηαβιτς ο »Έχει ηρόταση αηό
τον θαυμηιακό». έγραψαν χθες
στην ιταηία για τον 28χρονο
οιεθνιί ουρουγουανό
σέντερ φορ
°ΠΛ|ῖΑΝ
Ποια είναι τα στοιχεία που θέηει να
σε· ο αερα απο τους ηοσοσφαιριστες του και γιατί τους Ζητοιίσε και
χθες να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα το οειίτερο και τεηευτοίο
φιηικο εηί τουρκικού εδάφους
νηό τη βαθια συγκίνηση της οικογένειας
του Ματσε» και του σιναφιου των αθηητικὡν συντακτών κηοευεται ο 78χρονος
οημοσιογρόφος. ηου συνοόασε το »χειρόγραφο» με τη ζωη του ανέμεηου. “τα
αηόηυτα όιακριτικου. »μηον βιβέρ»ι
Γραφει ο ΔΙΟΝΥΣΗ: ΔΕΜιΗ: ίσεῆίοα Η)
ΣΤ χατ τρικ ο ιιιιοκιιοιι τηνι·ιιιιτ "  7
' ` εε '
Χτόηησε ο ΠΑΤΑΜΜΡε στην ηοοοκνημικιί και αηοχώρησε με ηόγο ο ετοΤΗΜΑΤ||(0 ο ΜΠΕΝ|ῖΕ¦
ο Για οευτερη σερί μέρα
ηροηονηθηκε κανονικό και
είναι ηοηυ ηιθανό να
ηαρει χρονο στο
σημερινό φιηικό
ο θ 25χρσνος μέσος Νίκος
Μουοτόκης υηέγραψε χθες
συμβόηαιο στον ΑχΑΡΝηίκο
ο 'μεινε τεηικό στον ΠΑιιιεΛεντιινιΑκο ο τοχρονος
εηιθετικός κώστας φηίγκος
ο Χθες βρόου οι ασταχυοφόροι» αηέκτησαν τον
33χρονο Σέρβο μέσο φιηίη
Αρσενίεριτς ίτη οιετία τοσο" στον Πανθρακικό)
ηηοττοηιαιιτ Ειπιι>μ';“

Τελευταία νέα από την εφημερίδα