Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23 07
'180 ΜΑΜ ΜΝΉΑΑΠΩ ΠΕΙ @ΕΠ Με!! ΜΕἐΩΣΗι 'ΒΩ'ΜθΔΗ ΜΑΝΤΩ!!!
Θ Δ Δ
 Η ΑΘΛΗτικΗ εΦι-ιΜεΡιΔΑ
ΑΡ|ΘΜΟΣΦΥΛΛΟΥ:374| ΕΜ Η23/07/2015| |ΜΗ:1¦30€
γ  η (0184' 
  Μ ι Ρ|ι Ι
ΣΤΟ «Δ| ΚΕΦΑΑ0» ή
1 ΣΕΑ.81,82 η
ΠΑ οκ στους
θ··ν·
··._.
“ μ ἶε'ΜΕιεοΑ
τιΡοκη.ιοοΥΜΕ¦
ΕιΜΑΣτΕ
πιο ΕτοιΜοι»
Ο νόμος
δεν επιτρέπει ιδιοκτήτη
κοι προπονητή 3 γ
νο έχουν ουνγένειο! ϊ
«(όῆη η ομόδο ” « 2
00 δώσει 
την ψυχή της “0  0
γιο νο
ηερόοουμε»
Σήμερο 00 έχει
ηγετικό ρόῆο
στην επιθετική
νρ0μμή του
«δικεφόῆου»
ΕπιΒεΒυιώνει
το ρεπορτόζ
η 8-8
@ Ο @ΙΙ[ΏἶϋἰΪΜΞΜΠ[|[Ζ©Ξ © ΟΞΠ|]]ΜἶΠ@Π@Ζ@Μ
Ϊ τινε5τκΕΑΜ η
η ΘΠΜἶ
ο ΑΛΕΞ κΑΛΑΣ
Ίσως κοι
οήμερο
@Α  Ρ ω:- ο
` το :Ζ ι-ι ΜΗοΕιΑ
 "Α Μ"0γ^ο" _ ΜΜΜ ;· στ03κσρ“ενησι
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕ|Σ Γ|ΑΝΝ||(0ΓΑ0Υ κΑι ΚΑΣΟΥ - ΠΩΣ ΦΑ |'|Α|ΞΕ| ΜΕ |'|ΑΣ` 
1.120.000 ΣΕ 2,5 ΜΗΝΕΣ
ΒΑΛΕ 0 ΑΑΣ|(ΑΡ|·| ΣΕ ΑΡΗ!
0 Άρης θέῆει κοι
- τον Τσοῆμηούρη
40% Ε
Ε 222.000 Χ
ΜΕτΡι-ιτΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα