Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πλατφόρμα διαζυγίου στον Σύριζα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
23 |0ΥΛ'0Υ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0|29
Τ.30€
Β' ΕΚΔΟΣΗ
ΩΡΑ ό η.μ.
ΔΗΜΟΣ|Ο
Το σχέδιο για
τι5 αλλαγέ5 μετ
τη συμφωνία
ΒΟΥΛΗ= ΤΑ ΝΕΑ «ΟΧ|» ΑΝΟ|ΞΑΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΑ ΤΗΝ οΡιΣτικΗ ΡΗΞΗ
|ΤΜΤΦΒΡΜΛ
διαζυγίου στον_ΣΥΡ|ΖΑ
ΗΤΤΑ ΠΑΟ
Δεν τηρησε τα...
ηροαηαιτούμενα
'Καμπανόκι' ατιό την Ουντινέζε εν
όψειτου μακ με την Μηριζ.  τε
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡ|Α
ΜΜΜ ΣΕ ΕΜΑΕΣ
Μ' ΚΑΤΜΕΣΕ|Σ >
"δ Π|ΤΡ'|" :η ΖΩΗ ΑΛ. τειηΜε η. ΛΛοΛ2ΑΝΗε
Δεν θα μηορουσα Ποτέ καναμε δύσκολε8 εηιλογέ5. Σήμερα όλοι ηρέηει Ο αγώνα8 μα5 δεν είναι
να ψηφίσω νομοσχέδιο να εηαναη ροσδιορίσουμε τι5 θέσειε μα5 στα νέα για καρέκλε5 και αξιώματα. αλλά
ηου κανουν τον ρόλο τη5 δεδομένα. Η Αριστερό στην κυβέρνηση είναι οχυ· για αρχέε. αξίε8 και ηολιτικέ8
Βουλή5 διακοσμητικό ρό μόχη3 για τα συμφέροντα του λαου ηου να υηηρετουν τον λαό
ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΡΤ||(Ο ΑΠΟ 31 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Β. ΜΕ'ι'ΜΑΡΑκΗΣ ΕΠ'ΣΤΟΛΗ·ΑΠΑ ΝΤΗΣΗ
οκτο £εΣτΑιΝιΕΣ ο' ΚίΥδ"Υο| για «Αδειασε» Ο ΠαυλόΠΟΠλ08
Ανθρακωρύχοι Χρεοκ0Πία και Ι ,
και μηοξέρ στα" δεν έχουν ΠΊ ΖωΠ για Τα Περι |
Αληθινέ5ιστορίε5καιμελόδραμα εξαφανιστεί   
στα αίθουσε5. :13
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 1τ~4-6 ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι