Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
  7  Ξ; α
 --  προσωπα
 -   ΜΜΜ μεταρρυθμίσεις
|οεοεποπ@οωπετ.8τ  Π
οΛπικΗ κΑιοικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡ·ΔΑ _ Δ Ι' 
Με ΜΔ ΑΨΞΗ
"θ7 · Μ! 84ο · ΠΠ" Ι ευ · Π"Μ" 23 ΝΥΝ" ΜΙΒ
δ Ἡ ΕΜ κραταω σε 
· ;: κτ
>)ἔἡλ'Ω 
Π|ΕΣΕ|Σ ΣΕ ΜΕ.|'ΜΑΡ^ΚΗ ΠΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣ|Α
Ενδιαφέρουσες
συγκρίσεις
Τι κοινό μπορεί να έχει αραγε ο
”Ελλπνες πρωθυπουργός με τον
Βρα2ιλιόνο και τον Νοτιοκορεότπ;
Ο θααι·αἰαπ εξπγεί πως και οι δύο
Στις 30 Αυγουστου
 οι κάλπες στ" ΝΔ
ροι, αμέσως μετά ων εκλογή τους,
ήρθαν σε ρόδα με το διεθνές οικονομικό καθεστώς. Ωστόσο. τόσο ο
Λούλα όσο και ο Κιμ, κατάφεραν
Σ8¦ς"82°¦:Εμ:ῖ:,°%“Ἡ 882,,'“:ἑΞ ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ΚΟΔΕ^ΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΥ/ΧΗΣ, Σ
Δ "Χ· ·
' ΜΝ κι
παραγωγών λογω
ρωσικού ΜΝ"
Σελ. 4
ΚΟΣΜΑΣ ΚΔ' ΜΑΚΡΗ
ιιροκώρπσαν σε μια σειρα μεταρρυθμίσεων. καποιες από αυτές
μπορούσαν ανετα να καρακτπριατούν και αυνιπρπτικές που ακόμα
και αντίπαλοί τους θα δυσκολεύοντου να εφαρμόσουν.
Ο Τσίπρας και το κόμμα του,
σπαταλπσαν τους πρώτους έξι μήνες ως διακυΒἐρνπσιἰς τους προσπαθώντας να μπν υποκύψουν
στπν οικονομική πραγματικότπτα ανίκανοι να δουν τπν κατασταοπ
από μιν πλευρό των αλλων, αναφέρει το αρθρο. Η απόφασπ να προκαρύξουν δπμοψιίφισμα εξπγεί οι
στασπ τους.
"Αν ο Τσίπρας είχε διαΒόοει σωστό το κείμενο, θα έπρεπε λογικό
να ετιτιίσει από τους |Ελλπνες να
ψιιφίσουν "Ναι". Κι όμως, τους
ετίιτισε να ψηφίσουν  το
οποία και ειτικρότποε καθαρα. Πίστευε ότι αυτό θα ενίσχυε τπ θέστι
του. Μ τελικα ενίοκυσε εκείνους
τους Γερμανούς που πίστευαν ότι
ήρθε ο καιρός να αποχωρήσει ιι
Μόδα από το ευρώ"
Ο λογικός
Κωστή πως από
'Μπι επιχειρηματίες