Πρωτοσέλιδο Αυγή: Οχυρό μάχης η κυβέρνηση της Αριστεράς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.αν8ἱ.ετ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Ψ μμ.. 9.
ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12352 ΤΜ: 1,5 Ο
3ΠρόεδροςΝ.Δ.ε
'ουδέν
.μονιμοτερον
του' προσωρινού
ωΜΜώναιςΝΔ.
Μπορω  ' ε
Αριστερα$
ι για το μέλλον:
«Αυτό το οΧυρό μάχης δεν τιροτίθεμαι,
οικειοθελώς τουλόΧιοτον να το
εγκαταλείψω. Δεν θα γίνουμε ούτε δειλοί,
ιι κυβερνηση πιο
| | | | | Δ Ο
ουτε ριψασπιδες, ουτε απολογητες Χαμενων ¦έΜαΡα
υ · Ι Ι Ι Η Ι > · 4 ί
, | ο <£› . . . . .
:κομματι Με οι 
» . ι . ,. _ .
γ ς 'και δανει_στων
; ζ - Την απόφαση του να εξαντληοει τις δυνατότητες για την καλύτερη δυ- ο _ _ `_
νατη συμφωνία με τους δανειστές και των περιθωρίων για την ανασυ- 
γκρότηση και την αναπτυξη πις ΣΗ!”
Ελλαδας. αξιοποιώντας όλα τα , , ί `
παρεκόμενα δημοκρατικό μέσα Αποτελεῳ° Ψ"φ0φ°Ρως
αλλά και τη λαϊκό στήριξη. δια- Ναι: 230 συνολο
κήρυξεοΑλ.Τσἰπραςκατἀτυω 126 ΣΥΡΜΑ - ΑΝ.ΕΛΛ.
ζήΠΙσΠΧΠΙΨῇφΙσΠ απόΠΙΒ°Μ Βουλευτες ΣΥΡΙΖΑ: 113 «ναι». |
του δεύτερου νομοσχεδίου Μ 3 1 «σκι». 5 «παρων» 
απαιτούμενων γιανα αρχίσει και ,
π διαπραγμάτευση για τη νέα στη συναντηση
τριετή δανειακό σύμβαση Απαντώντας σε όσους. όπως είπε. υποστηρί- , ¦
ζουν ότι υπό τις παρούσες συνθηκες δεν έχει σημασία αν στην κυβέρνηση  
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛΛ. η η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. σημείωσε ότι «η
_ · . παρουσία πις Αριστερός στην κυβέρνηση δεν είναι επιδίωξη αξιώματος. αλ- Τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΤογ·
· Ι Α 4 λα οχυρό μόκπς για τα συμφεροντα του λαού. την προστασία των αδικημέ.αν ` ` β· _. ἡ γ ¦ _ 2 · νων. μόχης απεναντι στα οργανωμένα συμφεροντα». Τα Μνημόνιο, δηλαδηη επι@ε ¦ Έ έ· :γ ·- ;.-_ ι . τ ὁ <“ Σελ. 1-5 τροπεία απότο εξωτερικό.προκαΟ - _“ “ λούν σε καθε Χώρα ττι διόλυση του
παλιού πολιτικού συστηματος.
ο . . ο . Δ Στην Ελλαδα η Δεξιό και η Κε' “ ' ' ί “ ` ^ ι .ο . ι Ξ . ντροαριστερό έχουν ηδηκονιορΠΜνἱ° γ'° "°Μ°ῇ° ' 4 ' η  _ τοποιπθεί καιαναζπτούνπιατρό. .   ι πουςαναγέννησης(γιατηνώρα
"ρω ΚΜ"°$ κ." °6"°"ων γ"εγρἀΦ" · Ξ ” _ ' θνησιγενεΙς. αφού το παλιό παλι. Η Μα να η ατευθεί η ' ια κατοι- , Ξ _ _ . Πω Προ°ωΜὁ εξακολουθεί να
κία ἔτο Μος του Ἡ. ώσπου :ζωα στη Π συμφωνια "ε" °"ε"°" ιχε6|0 νὁμ°" Ψ" δίνει τοἑτόνο. όπἔ›ς έδειξε το κι·
Βουλπ οπτικό νομοθετικό ωμιση.εττικυρωθηκεί  νΠΙ·ια α ΠΟΠΗ ΜΜΜ· Και Π
Με τη χθεσινό συναντησει του πρωθυπουργού Ψ" το «95 6|°“ το" ω ων °6ε|ΜΨ°" Κ°Ι!πὁνΝ για το “σου ΠΟ δΠΡ0·
Αλ.Τοίπρα μετηνἘνωσπ Ελληνικών Τραπεζών του Παυνκερ» από ων ΕΚΤ των καναῆιων ψήφισμα).
Μ 13 ω' Η Ξ Μ· 13 Μ Η _ ΜΜΜ Στη πλω ισ 
ΚΘΒξΉίἔὸνη γΝεΝτεγ1ειΣ
Παννπο Ναρκόπουλοο:
Στο Εντεύθεν υπαρχει μια σύνεση
ανορρωσπ. εστω και αν. πολλ8 Με.
φέρνει δακρυα Δραμαμ'νπ: 'Εχουμε μέσα
μα5 το μικρόβιο σε @σε Β"ᾶ| ΑΏΜ°Π:Ἐνα5 .ενοχλητικόε» μουσικα πιω
ΔΡ.ΛΜΑΗ|~"
Αι ι . λ'ΔΙ·Υ07ΛΜΜ
.ι η· Δημου Μ ι
Μεσαία 58ηε|ιει Ο κορυφαίοε ντραμερ με ένα αι
πει· απο στο καινούργιο του αλμπουμ
Μακ Βαηεε Στου5 δΙυεε δρόμου5 σύγχρονπε Αθόνα5
'Πιο Μισο Μπακ επώασε Βασ Η παραδοση μπαίνει στην πρίζα
Όποιο παντα, ειδησειε. π συναυλιακό κίνπσπ
του μόνο και πολύ πλούσια δισκογραφία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα