Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Μη τ
ηησστἩήςης
Τ ` · -|
στο Δαση κΛΡΔκιΣΛΡ / Τ · 2 ·` | Τ ι Τ / Χ | Η
την ευγενικη χαρηγια - Ο
των καταστηματων
ΕΔΕιΞΔΝ
ηοΛΛΔ κΔι 7
Μια κΔι 
 κΩΡιΛ κΔι ΣΕ!!! σ _
 ⣦ἑ¦ΩΣ“ ι κι | ΜΜΜ από την ΜΜΜ! σ 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ   #ΜΜΜ0" Μ 
 ΒΓΕΙ”  Τ
ΕΤ0|Μ|·|
.· ΦΕΝΕΡ ¦ι`
Μ ·'·Π'
Αα Φγ^_ 5204 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 |ΟγΛ|ΟΥ 2015 Τιμή φύλλου Τ¦ΒΟ €
  χοΝι·ε°
<-  παιχνιδι 
Εφ για τη' 
ΜιρΜιπ 
·~ΣΤ0 κοΛηο 
Μι Η ΦΕΝεΡ 
9; Ε"|'¦'°"
 Ψ οι Μια· ιη .
9 ΜΜΜ"  ·
' · ΠΑ Μ'Λ| ΜΜΕ
θ κΑι οιτανΡκοι
· Πανηγυρική δικαίωση των Αγγελόησι·λων
- - αη6 τον αθλητικό δικαστή στις
. εωε “μέσα οκ καταγγελίες την Γιαννακόησαλσα Φ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα