Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Αρχιραβίνος ανακοίνωσε την ημερομηνία άφιξης του... Αντιχρίστου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
35οΕΤΟΣ Ο ΑΡ.ΦΥΜΟΥ(10333)3733 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 |ΟγΛ|ΟΥ 2Οῖ5 ΤΙΜΗ 0.70 ΕΥΡΟ
ο  ὲΥψώνουμε την Ελλην|κη Σημαία!
 ='ἈΙαμαρτυρὁμασΓε γ:α Την φηφΙση
·';ἐαἑτρων
·“που θα οσηγησουν σε κατασχέσεΙς
σπ·Πών!
“ Τετάρτη, 22 |ουΜου!
Η Ελλην|κη σημαία στα σπίΠα μας!
εν αποσΙέΛΛουμε τον αγώνα μας
ενανΠα στην ΟΙκονομΙκη Καϊοχη!
"ΚΑΤΙ ΜΜΟ θ!! ΜΕ! ΤΟΝ ΣΕΠΜΡΙ0"
ΜΜΜ ΜΜΜ!
Η" "ΜΜΜ Μ|Ξ||Σ
Τα... Μ|ΜΥ!
κάλεσε όλους τους Εβραίους της υφηλίου να οπούοουν νο επιστρέψουν στο 'οροήλ