Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Στον "αέρα" το Χ.Α.Recognized text:
|Δ . .
#ιιιιιν.ιΦ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο"(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΪΡ|ΤΗ 21|ΟΥΛ|0Υ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ, ΦΥΛΛΟΥ 20072 - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΛΝ^ΤΛΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑ '(ΟΜΜΑΪΛ ΠΡΟ'(ΑΛΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΛΙ ΑΥΡΙΟ
ΚυΒερνητικόε ελιγμόε για τα μέτρα-«φωτιά»
Στο θερινό τμήμα φορολόγηση αγροτών και συντόξει5
ΗΠιθανότητανααηαλέσειηκυβὲρ- βουλευτών. που θα στηρίῷυν τα «σαλαμοι·ιοίησφ του πακέτου που αφορεακέςΦωνἐςκαιστακόμματα
νηση ακόμη και το όριο των 120 μέτρα. ώθησε το Μαξίμου στη θα ψηφισθεί αύριο στη Βουλή. Δι- της αντιπολίτευσης› σελ.4- 5
Πο ειιι›<ειριισεις και ιδιώτες Κλειστό για 22 ημέρες - Εγκλωβισμενοι Ελληνες και ξένοι ειιενὁυτες
Ανατροπές στους
Πλειστηριασμοὐς  «αέρα»  Χ.Α.
των ΠΜ λ Ι·1Εεωἶ Α ναΖη τει”ται λ οσα για τη ν επαναλειτουργία της
Πε Πτωσ 2 κ κ κ κ
“τω.ἔΜ“ἶ αγορας - Πεμιττη και Δευτερα Πι θα νες ημερομη νιες
ι , 65% 
5ἔἐἔ ἔν ακινι;ἔν Ο Τελευταία ημέρα 
“ω ΜΜΕ" θα που είχε συνεδριάσει
ΜεΜ Με?) των το Χρηματιστήριο
_ Αγνωστο Παραμένει το πότε θα λειι ` τουργησει το Χρηματιστηριο, με τις
” Αρχές να αναζητούν την καλύτερη
δυνατη λύση, ώστε αφενός να Περιφρουρηθεί η αγορά και αφετέρου να
τ ί αι τ , ι
“ζἔ:%“α τον ηταν η 26η Ιουνιου υπάρξειισότιμηιιετ<υ<εἰρισιιΕΑΜνων
Η η καιξένωνεΠενδυιών.Παρόγοντεςτης
| | σ κ · · ρ
Μ%“ ἔΦεΜω" Ο Ζητουμενο για να αγορας @ουν οτι ειναι Νικο ιι
στο ρ ασ , ¦ επιστροφη στην κανονικοτητα για το
ανοιξει η αγορα Χρηματιστηριο την Προσεχή παω,
Αλλαγες στον κυβικα Πολιτικης Δικονομιας για Π ΙσόῖΙμΠ μεταΧεί ρΙ_ ενώ αλλοιεπιμένουγ ότι θα Πρέπεινα
τον τροπο διενεργειας Πλειστηριασμων ακινητων , διατηρηθει για τουλαχιστον μια εβδοφέρνει η κυβέρνηση. Σκέδιο για Προστασία της (ΠΙ των ειτενδιιτων μόδα ακόμηη αργία) σελ. 11
Πρώτης κατοικίας υπό Προϋποθέσεις › σελ. 6
Ἡ ισχυει για Πληρωμή δανείων, καρτες και θυρίδες ΜΜΜ
Στα 78,3 δισ. τα ληξιιιρόθεσμα
Σαρωτικοι ΟδΙκος ΧαρΠΙς γκι Πς ἔδἔἩια
έλεγχοι για τη ϊρσΠ  συναλλαγές τα 28 ακίνητα
 Ο Η Πρόσβαση στις θῳίδες θα γίνεται κανονικα όπως του Δημοσ|ο"
Καμία παράταση στην Προθεσμία υποβολής των και πριν απο τηνειιιβολη των αερίων απιστία Πιθανόν . :;°°Μύ “βΦβ“»ἔΜ
φῳὡ°γ“ών δ"λω°ωνι "ο" λήγει ως 28 Μ· να χρειαστεί ραντεβ0ιΖ εαν Μάρκα" Πολλοί Πελάτες Μ" “ω ΜΜΜ Μ"
γούστου, προανήγγειλε ο νέος αναπληρωτής υ- ΜΒ" Η" 20 χρόνια
Πουρνὁς Οικονομικών Τρ- Αλεξιάδης > σελ. 3 Ο Η χρηση ιιιστω τικων και χρωστικών καρτών · Μο" ω" ΜΜΜ
θα γίνε ται κανονικα σε ελλαδα και εξωτερικό Μτ·ιν0ρ0Μαι για ζημια
ύψους 580 εκατ. ευρώ
ΔενθαμΠορεἰνα γίνεται Πρόω- Ποσού Που θα αφορά αΠοκλει
Ερευνα ρηληξη κάποιαςηροθεσμιακης στικό και μόνο την εξόφληση Πολπ|Κές "εοεκτόΞἶΞ αλλ:ἐ
· κατάθεσης, Παρόμόνομέκριτου συγκεκριμένων οφειλών. Κω Φρ“γμοΡς σε μ Μ' ς
Τα    ιδιωτικοποιησεις βαζει η από, Ι φαση της εισαγγελέως δια| κ φθοράς Η. Ραικου να ασκήσει
ετιλη αν σοβαρα Αναλιιψη 300 ε“ρω δ¦ώεε.ςσεωμ“ΜΜ
έως την Παρασκευή ιιι:ἐ21:2ἱἩ°:η
των του Δημοσίου. Εμπειρο
τις ετιιΧειρησεις
Ο θ. Φέσσας: Η μείωση στις Πωλ ησεις Ο Την επόμενη εβδομαδα οι καταθέτες θα γνώμονες και μελη του ΜΙέΦθασε έως και το 80% μπορούν να «σηκώσωω› έως και 420 ευρώ "Φ ΜηΥ000ΜΨ ότι με τις
ηραξεις τους Προκαλεσαν ζηΣημαντιιώςκαθυσιερησειςσΠινΠληρωμηυΠοκρε- Το ημερήσιο όριο ανάληψης Παραμένει στα 60 ευρώ, μία στο ελληνικό δημόσιο τουῶσεων Παρατηρήθηκαν σε αρκετές επιχειρησεις, αλλά Πλέον οικοταθέτεςθα μπορούν να Παίρνουν από τα λἀΧιστσν 580 εκατ. > σελ. 15
σύμφωνα με έρευνα της Εηαεανοτ> σελ. 12 ΑΤΜ'ε ατα γκισέ σωρευτικό όλο το Ποσό > σελ. 8 - 9