Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέα πρόταση για την πρώτη κατοικία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|'|Ἡ
2Τ 'ΟΥΛ|°Υ ΕΝΕ
ΔΡ. ΜΜΜ: ιοι27
Ι.30€
ΕριλΣιΑ Ο ΛΑΒΩΜΕΝΗ Η ΜπΡιΖ εοΝοΣποΡ χρπΜΑΣποΡ
539ΠρΟΟλήψει5  _. Χωρίς...τερματοφυλακα ΜΜΟ!
κέρδη από
εΠΟχ'Κῳν σε ΔΕΗ Ϊ· τι αντίπαλος του ΠΑΟ ΤσόμΠιον58
και δημουε · - ` Γιουροπα Λιγκ
»28-29 Ψ χ '  »ι5-ι7
ΤΟ ΥΠΟ Δ'ΑΠΡΛΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΔ|Ο ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ θΕΣΜΟΥΣ
ΝΕΛ ΠΡΟΤΑΣΗ
για Την πρώτη κατοικία
ΠἩΜΑ στουε θεσμούε γιαιην άμεση κατάθεσηνομοσκεδίου που θα Αμεσο8 ωόΧοε η αΠαγόρευσΠ των Πλε¦προσταιευει την κυρια πω μοναδικη κατοικία απο του8 πλειστηρια- στΠριασμών μέχρι Το τέλ08 Του 2015
ΠΕΔ|οΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ σμου8 υπέβαλε ο υπουργοε Οικονομία Γ. Σταθάκπ8. Για να υπαχθούν
Ι ΟΤΙ8 δΙΜᾶ|$, οι δανειοληπτεε θα πρέπει να πληρούν αυστηρά εισοδημα- Τα  Και οι  για
κα μ|'| '.νγ|( γα] ακα κριτηρια αλλά και να καταβάλλουν ορισμένο ύψοε μηνιαίαε δὸσΠ$. ,ων Π - δ λ Ι
Ι Το «Εθνοε» δημοσιεύει πίνακεε με τα ποσα για κάθε περίιπωση. :3: 3 ροσῖασια Των ανειο Πιπων
μεΤανασΤε5...
Αδυναμία ανιψειώπισηε Με
πρωτοφανουε κατάσιασηε
δηλώνεωυσωωωΠῳμόΜ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 οι ιιιιιιιι·ιιΣΕιΣ Μπάκα" ιιι Μπα  Ι 
 πι πίστει οι Μπα Μπλακ =  Ι .ι
'Κ|ΤΡ|ΜΣ "ΥΡΕΤ0Σ'
Πλ Ε"ΕΜΥΣΕ'Σ
:1-2|
ΤΡ|'|ΕΖΕΣ
20 ΧΡΟΝ|Α ποοκννΑν£
«Γενέθλια» με “γιόὁλέἑἩἑ
τον Μάνου Τσάο συναλλαγέ8
Ο παθιασμένοε ερμηνευπίε Σκ^ ΝΔΑ^ο ΗΡΑ Ο Μ Των Η ολιΤων
“ιόιεω“ΜΜ“·  Εραναν εαν Μπλάτερ με δολάρια