Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: 14 "ναι" και "όχι" για τις τράπεζεςRecognized text:
η · -. εεε-Μ Ν
~ 'ή' 
η ` ἶ5“ 9: "
“ζ  ι
Η ή ή
ΤΡΑΓΩΔ|Λ ΣΤΗ θΕΣΣΑλ0Ν|κΗ
Ενα5 νεκρο8 απο φωτια
σε καταστημα
Κ' σελ. θ
νννννν.εσε|ίοίοτοεῳ
ωννωωωρ“¦   
ΤΡ|Τ|·| Ζ] |ΟΥΛ|ΟΥ 2015 ί ΕΥΡΩ
 ` / | «γω» Η" «0Χ|»
έ ή για ϊ|8 τραπεζε8
εε» Τι συμβαίνει με τις επιταγές 
 Πώς θα πληρώνονται νοσήλια
και δίδακτρα σε πανεπιστήμια
του εξωτερικου
Οι τράπεζες είναι ανοιχτές απο χτες, τα προβλήματα, ομως, παραμένουν
για τις συναλλαγές σε αυτές, ενώ πλήθος είναι και τα ερωτήματα των
συναλλασσομένων. ΧτεςΙ η Ελληνική Ενωση Τραπεζών παρέσχε λεπτομερείς οδηγίες και απαντήσεις για ολες τις περιπτώσεις που αφορουν απο το
ανοιγμα νέων λογαριασμών μέχρι και τις μισθοδοσίες Π σελ. 25
κνΒΕΡπιιΣιι¦ Προσπάθεια ανασύνταεη8 με «ελαφρύτερο» πακέτο μέτρων Ο Με."
Ι: ί ί:
γ ,, _ .
3 ί ” | 1· γ
. . ¦ -,
:Η κ;
[ετ ` -·
_ :-.ν_ τ
ι' Ι Δ
ν“/|| Με- Η |· |
φωνἘοτη; χατ ι ι ι
οομιο δια. Ιλωτης(εΜ τ
0υήοινγκτον ·Ζ7 έτη
 . 6016·  ·'
<ρισ:ηἱβζομαδΐαγ -ο¦υ`ιήΠθ
,<ε-·>
Ακριβότερε5 οι μετακινήσει8
με κτελ και ταξί
Από το φθινόπωρο νέα αυξηση και στα εισιτήρια του ΟΑΣΘ
Ο σελ. 7
Νερό «με το
σταγονόμετρο»
για ί.000
κατοίκου8
του Στανου
Π σελ. ιο
Ανησυχία για
κλοπή και
θανατωση ζώων!
Π σελ. 8
Ποινική δίωξη
σε στελέχη του
ΤΑ|ΠΕΔ
Για την αξιοποίηση 28 ακινήτων
του Δημοσίου
Π σελ. 8
Επειγόντω5
ενίσχυση μέχρι
την Παρασκευή
Π σελ. 26