Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μνημόνιο με δόσεις για να μην πέσουν κάτω από "120"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ τιΌ7ΦΔΞ Με τα
 Η Κ· ΜΒΜ] Ν|ΚΗ θΕΛΕ| 0 ΠΛΠΚ ΜΕ ΤΗ
"λ :Λ  . ΛθΚ0Μ0Τ|ΒΛ ΣΤΗΝ Τ0ΥΜ|ΤΑ
]ἶ_Τ¦]ζ Μ “ζΤΞ'ἶ”“ΤΤΤ γ' 
7 Ε ΧΧ |
Τριτη Ζ] |ουλιου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.658 - Τιμή 1,50 € - Μνν.ε-ὶγρ0$.ε0Μ
«ΤΕΜΑΧ|ΖΠΥΝ» ΤΑ ΔΥΣΚΠΛΛ ΜΕΤΡΑ Τ|Λ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ ΚΔ' ΛΤΡ0Τ|Κ0
Μνημόνιο με δόσειε
για να μην ηέσουν κατω αηό «120»
ἩΨἘΜ_ΜΨΨωΜπΜ
› Το Μαξίμου μετα- ' μ Η κυβέρνηση αφήνει ΝΕΕΣ Β0ΜΒΕΣ η Ι _ΐ;·;ς¦ρ _ _ 4 “ _
θέτει για τις αρχές ανοιχτό το ενδεχόμενο ΒΑΡ0ΥΦΑ|(Η  ι
^“γΟῦσω“ Ἐκ ε"ίμ“χες ΠρόωΡων “λογω ενώ Οι ειχΑΜΕ ΜΑΝ Β ΠΑ... Τ “'/
διαταξεις και ηροσηαθεί νέοι υηουργοί συνεχίζουν ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΝοΜ|ΣΜ^
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
να εξουδετερώσει νέες τον... αντιμνημονιακό αγώ- ΑΛΛΑ ΔΕΝ Το
αηὡλειες εν όψει της να λίγο Πριν υηογρόψουν ΕΝΕΡΓοΠο|ΗΣ^ΜΕ ἔκ: 
αυριανής ψηφοφορίας το νέο Μνημόνιο
ΠΡΟΣ/ΧΗψΕ|Σ
 Η Ν_Δ_ Π0ΡΕΥΕΤΑ| Στο ΜΕΣΑιο ΜἔγἑἙΜἙ/ΤΔ
 ΔΡοΜο χοΡιΣ ΑκΡοτιιτΕΣ ' Μ 
' » ¦ Ι Ι
ΣΕΛ|ΔΑ Ισ φ Ι φυλακες, κτηνιατροι,
γεωηόνοι, αρχαιολόγοι
ο! ΠΡοΘ
"Ρ” Με
ρο^0νι'ο
Οσικών ΞΞΞΖμσ
ΦΟρολ Ονιο ,
κΟΥομικώνΠ 8ΞΠυσΤ
0μικων νΤοΤΖ£μν
Ε9 2οι5
Μ/2οΜ 910080»
εω ες Μό
59 ς ΞΜ2
 (γω ετοέ2Οἶ4)
Ο! 3υ5/2ο,5ἶ^ες
Ξ9 2076 (για
οσο μ6/ἔΞἔἔολές
 η 6ηῆωση
γ«κρυφών» καταθέσεων
φ. Ο _  Χ ΛΗΓΟΥΝ Αγριο
. "σαν "ὁ" οιηΡοΘΕΣΜιΕΣ
:7. Ί Ϊ Ι! "Ι · `:"“- ` 
 ΞΞ=ί13ἔἔ;ἑἔἩηθος δυο κοσμωΜι¦·¦ Ἡ" ΠΡΟΣ ΔΗΜοΣιο
  ~ · ο 
 8 ` ο ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝικοΛΑογΣιο ΝΒΑ μ ς Μεσα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα