Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ' ' · ' | Ο ' ' ' Ο '
ε 7 ' | | | ' |
Ξ Ο Δ· Ι Ι Λ
Ψ | .
ο ο - Δ | ·
Η... ν τ
Ξ «ο Λ ' Μ'.
ρ > ιε
Μονο ο '
τρωμε! _
τι' αναζητα ”αμαξια ΕΠοΠιμἰοτἔΒοαεαο
¦ Ο Ψ Η Υ Η τον Κολομβιανὁ ατραικεΡ ^
` - · Λ  ..ω ή: τ
ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΦΕΝΕΡ Γ|Α ΤΟΝ Μ|Λ|ΒΟΓΕΒ|ΤΣ! τι τ ':.€_“:"π=ἔ“ Ο _ ζ ἑ:_*:¦- _ ¦ - . _ :Ρ Μ: Ο 'Ε “- ζ Ό ή Χ - Ο Ο Π Ο Ί ξΟ3
Ξ ' ' η ἐἔἔ 7 ¦
“ ' ΑρἑοειπΠολὐ οτον
 _ ΣιλΒα και Παει
:ολοταχώς για.”..
' ανατροΠἡ και
Παραμονή
Στο Αφών ο ΟλΠμΠιακος. Χαμός στο
ζΣνοὁοΧΣἱο της αιἱοοτολἡς, μα τον ύμνο να
Παιζει στη... ὁιαΠαοὡν! · ΣΠοιιὁαια φιλικα
με τη (Πενἑρἶτου Φαν Πέρσι και
Ι την ΑνταλιαοΠομ του Ετό
|||||;'Ι
!|| Ε"
ΠΠ|0||(ΕΡΔ|ΣΛΝ . ΣΤΟΠΕΡ 
' .·|(Λ'Π0|0|0Χ| ΡΈΖΗΤΗΣΕ
 · τ , “η τι κ κ ιν - π
 “ τ ΕΜἘ Πολυ “ΜΝ , Πο ΖΕΕΦΕΛΝῖ ο ΜΛΡκο
 7 Εζαιρετικος Ποδοσφαιριοτης¦ . ή ¦ 5.
 9 > “ μ με τρομΞΡα Προσόντα και Δ- - - *λ °”
; ῦ Ο 3· . Ο λαμΠρὁ μέλλον μΠροοτα του”,
δήλωσε · "ΚαταλαΒαἱνει
πολύ καλα το ποδοσφαιρο,
ἑΧΣι ποιοτητα και
κανει τα πραγματα πιο
εὑιτολα για τους
ο.) τι ουτιπαἱιττ£ς του"! Λ
τ. ττπιΜοΥΛ0τ ' 7
Γέ β Ι β
Γ β μ ι
τ- ΜἙ “κ Μ“·
ΠΗΡΕ ΕΜΟΛΟ, ΚΡΑΤΗΣΕ ΚΔ' ΜΠ|ΛΝ|(ΟΝ| ΟΡΥΛΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑ|ΚΟΝ