Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στην πρέσα 150.000 ασφαλισμένοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
20 'ΟΥ^|ΟΥ 20%
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιοι26
ί.ΞΟ€
ζ5εΔ εΛΛιιΝικο Νι-ιΣι
ι  ΣτΛ ΧΕΡ|Α τον
ΜΜΕ ΜΠΑΦΕΤ .ει
επιθετικο "ΜΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ Σ|ΛΒΛ
Με συνταγή Βαλβέρδε 
στήνει τον Ολυμπιακό ν
ΚΛΕ|ΝΟΥΝ Ο' ΠΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΔ' ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ κΑΤΟΧΥΡΩΣΕ| Δ|κΑ|ΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΜΕΣΑ
ι50.οοο ασφαλισμένοι
Ο' Μ0Ρ"|'0|
Τ"! ||ΥΡ|Ν||[
ΠΑΤΩΜΑ!
., Α.» :
Τι Προβλέπεται στο 
νομοσχέδιο με τα Η: -ε τ
.   - Μὴ *ο ο:   ο ί “ 
προαπαιτουμενα ι Με; ·° _ '2890 , ΜΟΧΠ για να
^ν“ῖΡΟΠέ8°σΟΚ για. δ - !·”  .   εκσιο“ν:ἔἔε προστατευθούν
ΔΠμοσΙ0, ΔΕΚΟ,τρα|πε- Ω . ι - ῖ  ζ· ' -' Ψ· -· προϊόντα σούπερ   Ι
ζε8 και ιδιωτικο τομεα Η' ί .ι ἐμὲ έ μάρκετ κοιτα Ι · οΠ9 ΤΠ
., _ η _ · , ¦  τα· Μ φοροκαταιγιδα
47χροΝοΣ ^ρχ¦Φγ^^κ^Σ ΛΕΙΝΟΥΝοιπόριε8ιη8ηρό-  Ο ο ' Πικρό80 καφέε. . .
ωρη8 συνταξιοδότηση8 για Ο  .Ξ ακριβαίνεικαι ΕυνοῖκοΤερε$σωθΜε5φ0ρο
καηκε μέσα
στο δόσοε
που λότρευε...
Η ΑΥΤΟΟΥΣ|Α ΤΟΥ ΝΑΥΤ|κΟΥ
Εσωσετο
χωριό. έχασε
το σπίτι του
))|3, Μ. |9
τουλαχιστον 150.000 ασφαλισμένου8 που στων ηδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο
ασφόλιση8 και «κυνηγούν» το
όριο ΠλιΚί(18. :3. 4
το σουβλόκι
σε όλα τα
ε φροντιστήρια
ι 23%αυξόσειε
λόγησηε διεκδικεί η κυβέρνηση
για όσου5 έχουν εισοδήματα
μόνο από τον αγροτικό τομέα.
Εντείνσνται οι διαπραγματεύσειε
εν όψει του νομοσχεδίου. :τσ-7
κΑθΟΡ'ΣΤ|ΚΗ Η ΝΕΛ ψΗΦΟΦΟΡ|Α ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Οριο το «120»
για εκλογέ8
το φθινόπωρο
Κρίσιμη η ψηφοφορία τη5 Τετάρτηε στη Βουλη για
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕκΑΛΑκΗΣ
Ο... αγνωστοε
την έγκριση του δεύτερου πακέτου των μέτρων. γραμμαἙέα8
του ΠΑΣΟΚ
ΒΑθΑ|ΝΕ| ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡ|ΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ το?