Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
@Μ@@& (Μ"π|Μ» ταμεία αν ΜΜΜ
Με Τ 'ΜΒΜ με τα ΜΜΜ
' Β ο Ι
ι Πα·κΗΜΛΔ ;ΠΞἔΞ8ς»ο;ἙἘἩοΜ;
έΒγοῆε ο ΚαθΠγΠτής 7
_ Ο Περασαν την Παρασκευη
. έως 4.40.
ι κ της Βιτόριο ΜΠοϊο και του Λος γ
.. _ › Ο 2 σκορ οιια τον Δονιο κοι την ,^Ἡζωες Μι Πῆήρωσε 269'
ΕῆΒετιο με οτιοδοσεις 7.50 κοι 7
. - ' _ . 8.50. Ο 3 ημιχρονο-τεῆικο τον Ἑ
'Ι “   ~ Βροζιῆίο. την ΚοῆομΒίο
¦ :Ϊ _ / ,ω Ι
Ο Δυναιή ΙΡιοδσ με 2 ·όσους· από την κίνα και την Φινῆανδία Η ο Ι __ ϊ .τι κοἔτΠν.εῆΒπω' Π:υ2ο
και 1 608! από τη Σουηδία. Ο Σύστημα με 3 «διιιῆό». 2 «Χ» και  _ _ :> _ ·· η "ρωνο“ν (Μο ·
1 «σου». σου πῆαρὡναυν από 1.80 έως 3.00. Η 7.18   Ν “ τέσσερο ημίχρονο
Μ Η ΜΜΜ..
και.” ραπ· οΛ·Μος  
ΜΜἩ πωἱζειατομ..ΜΜνφακαΜνΜκ ΣεΛ.24
Τι ισχύει με... και "Λ0Κχ“
 Η... ΠΡοικΔ ΣΤΟΝ ΠΑΟ
“  ·ΗΜ ' ΜΜΜ
 Ι Μ«ΨΜώ» ·Ϊ'...
ΜααΜ'“ΜΜ|Μ
Έτοιμος για επιστροφή ααα· Ελλάδα ο διεθνής φορ "ώς ΜΜΜ: τα
όνομα του οταν "Μία Αλεξάνδρας Η απαλή του ισα Σαββίδη σταν'Μυεααυ
·'Λνοιγμο σιαν 1 ·
Δικὲφαλσ απο
' ·ΠαεικοιγιοφορσαΝΒέοπ
τα 5.21 ν του Κριααντως Σελ ο
3 Ο «κοκκιΝοΣ» κΔι Με Πι ΒΟΥΛΑ ο κοΛοΜΒιΔΝοΣ “  _ αειφόρο 
Υ ·  κ· αλλος. - .. Πέρ "° ' ?ΜΜΜ Ψ
. · - ω
τωρα ·~
| | Ι ·
η λιστα του Σ·λβ° ο Δαναος' ....
Ρ εεχ σαι Η
ΚΝ ΠαικΙΠ
ξ τωΆγισε ..