Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
8.':.°τ.τ==ἩΜ““ ή Μο πατατα ΜΜΜ,
κι του Μπέτυ· Μ"...
ΓραφειοΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ.32   
· Τα «Μένα» ΝΕΩΝ. Μ
. α ΜΜΜ η] .  
έ: και ο· πωωΜ  ._ _ . Η ° Ο
.'-;ἔῖΔ;έ απο
Κυρ·οκΠ 19 |οωλτου 2015 / Φυλλο 938 (2ῖ38) / € τ¦30
ΣΤΑ 35 ΤΟΥ ΧΡΟΝ|Α, Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΡΑΣ,
ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΥΧΑ|Μ|Α
ο Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΜΟΡΑ,
ΠΔΟΥΣ|Α ΠΑΡΑΚΑΤΑθΗ|(Η ΠΑ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΟΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ κΑ| ΝΑ Τ|ΝΟΥΜΕ
ΟΔΟ' ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΔΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Ο Βένεζουέλανοέ γκολκίΠέρ έφτασε στην Αθήνα στο 23:00, η «ΩΡΑ» τον υποδέχτηκε και ο μανατζέρ του,
Χουαν Μανουέλ Ματα (Πατέρα8 του στιου6αίου Χουαν Ματα), μα5 ααοκαλυψέ Πὡ8 ο ΑΕΚ...
, ω ν ι
κ 40 › . '
' .ν 7 · Τ τ
Η., Σ' ιτ_ ο 7; =,_._ 7  .λ
ΔΝ '7_. · θ ·· › _- χ; μ
. ' γ Η ΓΕ . · '5 _ τί
· η . -; ξ  .
. |. _ 4 7
-¦ 1 ι. Ψ ο .. .
γ' κ 3 . ο ' .
τ .7 .
. ~ ι ὰ
γ ' ὅ . ί
,- . 4 . .. Ώ.
· έ  ¦ Μ,.. _ Δ η
-.  _ τ
3 Ε ε' .ι _. . ἰ
4 -_`
. . . Ϊ
. Ω ` 7
._ . ' _
η! Ήταν 7 Ἡ
Ι'ἱ ή
έ  Η. 6 '  .
Τονέομεταγραφικοααοκτοματη5ΑΕκ
με τον συντακτΠ τη5 «ΩΡΑΣ» Νύκο Κττοιγ|αννα
επιστρέφει από Ν"Δ ο Σύκα!"
και εέκτνα το μπαρ": μετανααφων
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑ ΟΛΑ ΑΥΡ|Ο ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΕΜΗΝΑ ΤΕΧΝ||(ΟΥ ΚΑ| ΤΟΥ ΜΑ|(Η ΑΓ ΓΕΛΟ|'|ΟΥΛΟΥ · ΚΑΕ
ΑΕΚ: «ΤΑ ΩΡΑ|Α ΚΑ| ΣΗΜΑΝΤ|ΚΑ Ε|ΝΑ| ΜΠΡΟΣΤΑ...» ο ΤΑ ΤΥΠ|ΚΑ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΩΡΑΪΤΗ Ο ΑΝ|ΣΗ ΜΑΧΗ ΠΑ ΤΟΝ ΟΥ|ΔΜ|'|Ε|(|Ν, ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΠΑ 4 ΧΡΟΝ|Α ΜΕ ΤΟΥΣ Σ|ΞΕΡΣ