Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τελική αναμέτρηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ
ΜΝΉΜΗ"
ΧΩΡΑ ›
μια πιω" Ν
.ἐ<οαράβαλα και
Ϊ «αρχαία»
ΠΡΠΕ|ΔΠΠΠ'ΗΣΕ|
ΜΒ τοκ ΜΑΜ
ΣΕΜΝΑ"
Μ 'ΜΜΜ
ΤΟΝ ΜΜΜ 
ΗΜΜΜΜ
τωνηιοῇ@ Με' ί τ
ταξιδιωτικών οδηγών
...¦¦ ······'|··
ι·'"ιΝΔ1£ιἐηΝκ
·· ¦ η κι και' ΜΟΗ
. . ] Του
ο ενο. Ε.φωΠ Β . .
“4 να) οι·_·.πΜ-°
. 7 _ Π η;” ·:
“Η ΜΑΜ ηΡ08εΝ“
ί Ξ / Ο '7/ ί Ξ
Δ|ΜΕΤΩΠΟΣ ΑΠΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ ΧΑ' ΣΤΟ... ΒΑθΟΣ ΚΑΝ-'ΕΣ
δ|'1"ἴ' Η" ΙΝ· ί" λ" 4 ί||_ ι' |ἰ ι 'ή. ξΗ<ί'ἔ'!ί·'ίΓ·| Η ίΙἑἑ=||ί"'|||Ξ 'Ι'; ἔ|| 'ί Η: !1ἴ'›||ίι|7ἔ'!ἩΞ
. Ι Ι
Τελικη αναμετρηαη
Ο Τσίηρα8 αντιμέτωηοε με με «γκρίζε8 
ζώνε8» Με συμφωνία8 και του ΣΥΡΙΖΑ 
Μ Μ ΜΜΜ ΕΠΣ τ ΗΝ Ε ΔΡΟΜΟ γεμάτο... νάρκεε βαδίζει ο ηρωθυηουργόε¦ αφού
ΠΡΙΝ” ^ΙωΜΜΣ" μέχρι τον Οκτώβριο Πρεπει να έχουν ολοκληρωθεί οι
Η" ο"ΠΒΡ|Μ μεταρρυθμίσει8 σε Ασφαλιστικό, φορολογία και δημόσια
' διοίκηση, καθὡ8 και η αναδιάρθρωση των τραηεζών. Ολα
"Ε" Μο Μ αυτά σε ένα δυσμενέε κομματικό Περιβάλλον, γεγονοε
ΝΑΜΑ ΜΗ" Που αναθερμαίνει τα σενάρια για εκλογέε. »οτι
Το ΜΜΜ Ο! ΚΑΡΑΜΠ0ΛΕΣ. Ο! ΑΡΝΗΣΕΙΣ
^"^""“^"Σ“°γ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ |Σ0ΡΡΟΠΙΕΣ
ίίι"Ν· ί" ί¦|Ξ|.ί·ὲ||Ι›
Μιμί :"='|ε|'||ί!¦ἱ||ίΎ |||ιἐ·' |ὲ'ί||ἔ·|ἔ "Μ ἔ|'|=ἐ= ίμιαιιιιιιιΜΙιπιαιωιιιιιι ·ι|ἑί|||ἔ = ||Ιἶι '
 ι ΠΙ  . . αι· .= ν
 _` ·.
(Ο' ί7.-ι'ίΛΡίΜΎἔ δΎΖΥ'()ὶ
ΚΑΙ Η ί)ΛἈΗ Ν ΠΟΥ ΕΦΥ'[
ί|›`ι Ιλ '(.)ΥΝΛ!ἩΛ|ΚΛ
. · '_ ._
 ..αγ καηκε·
.ωκε8.κκκμκ%“ , ι ΕῆοΒλεύ0εῖὲ:ε
Ριφιφί και στο ; · '· Ευρὡηη
 εΤΟιμ0ζε|  Ξ 'ία. ;_ Σκληρή κριτικηαηόδύο
ο Λαφαζάνη5 Ξ Ζ .  ΚῦρἔἶἔἔἙΕἩΜ
»τα-ια ' '
»22·Β=
ΜΜΜ ΚΔ' "ΜΕ
_ Α. έ· β· -..- ο -< ' Δ
. _ .
' Ξ ρ .
. ς ' Ι ` Γ . ·.
.“ ' _ |
4_ἱ 7 | .
αν. ι ν
¦_. ι
ξ» ` | .
. “ ·'
ι ο..;:: ζ : με .τ ίῖ:;ΞΞξ:ἐ - τ·
ΠΜ ΜΒΜ' °
.]ι).Ἡ '
' . . '. .μ ·.'““;'.Ίη;ιἶ'Ι:·ἐἔ `-ἶ;ἴ_ί'_ ν
< _ὲ μια:: Δ: - ε-,·ιΝ·ι1ι“Μ:':ι>-:Μι: ·. :νε-1
·· =ι τι· ἶΡΑΝΜΝΠΗΡ|ΞΜ ι ι