Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Οι συνωμότες της δραχμής
Newspaper website Website







Recognized text:
4...`° ἡ. -_Δ,
Ϊ Μια μεγαλη ;
ι. "  --  καλοκαιρινη
 τιρΟΟφΟρα
στη '
ι·Μ γ
' του
Α ΣΕω"
Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. 'ΜΜΜ
Μ Δ ΜΜΕ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ ". Μ
"`|'Σ κ$'ι>ιΛκιιΣ
'ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ'ΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ): Μ 1' ΜΑΜ Μ κεντρικό γραφεια: ΜαΜλ0υ 80. Μ 115 28 © ΤΟ ΒΗΜΑ ΑΙ 
805 Ιδωσεω$ 1922 τω'. ΗΜΕΡΩΝ Δ' ως ΣΥΝΟΔΟΥ. Μ οσα. Δἱω Μου Θ 211 385.7000. Εστω: ΜΜ|Μσ Εκδἰόεται από τον Δημοσιογραφικό ο
Ετοε 949 - Αριθ. 16410 Ανατολη 06.17 - Δόση 20.45 'Μετρώ ΜΜ/Μ.ισνιπτοσ ' Οργανισμό ΜΜΜ ΑΕ. ἩΜΗ€Ζ.00
ο Η μυστική προετοιμασία της
ομαδας Λαφαζανη για έφοδο
στην Τραπεζα της Ελλαδος
ο Ο πρώην πρακτορας
της ΜΒ. τα 510 διο. και τα
ταξιδια Τσίηρα στη Μόσχα
ο Πώς ταυτίστη καν τα σχέδια
Σοιμηλε και Βαρουφακη
για ΟΕΜ και '005
||ιινσ ν£σιν|
ΣΕΛ|ΔΕΣΑ8-12
Οι φόροι του τρττου Μνημονιου «  Α
και το κουρεμα των συνταξεων  ΔΙΝΩ»
Σω 026 
Ματσούκα ¦ £ΜΜ ΜΑΜ ΣΤ_ΑΥΡ0Υ__Π-ΨΥΧΑ_ΡΗ_
 “ή " Στον Χαϊκαλη' 19ἔἙωἔΗἔ
γ η τω κό Δημόσιο εξέδω, ζ· , | . σε ομολογιακό δό“ η  | του νέου νει3ἑτο οποία και
 Ϊ' ' " δώ σεστο κοινό.
Υ __  ι Ασφαλιστικου. Δημόσιο και Μ·
. , πεζες πολυβόλοόΑνοχυρωτη ή “Μαη :σ σόσσ σε;   ._ ο ν η" η ή ασεπ· πρωην
Η Χὡ ` ΜΜτΜω . . . . “ΜΒ | 'με |:
αΠὲνἴω 3 Π.ΧσἙσΜσσι Μισελ Σαπεν: «Η αληθινη ταπεινωση θλἔΒ.°ἐἩἔἑΣ.
. ·σητουυφυπουργου οινωνι- . . . . ο ότι η αγ ό κ
ατε φλογα :ἔΜωων. σε:ἔἄ θα ηταν να εκδιώχθει η Ελλαδα απο το ευρω» κατοχή 038ιῶἑ
ΣελιΔΑΑ24 χώρας. ΣελιΔεΣΑ4.σ7 Ι 4 ΣελιΔεΣΑ1ωε =“'ΜΜΜΜ
Μ; ”ΜΝ ἐ ΞΡΊΡΕΠΕΜ
τι!” _! γ"'ἶ'ἶΝή :”ΜΜἶΠΨ ΕΝΠ; ΜΝΗΜΗ
ι-ιιΔΜΜιι ιιιιΡιΞ>ιιι- ιιιι
ῆὶῖῖιἶἱτδἱδ   9
Σε κατασταση
απελπισἱα5
βιβλιοπωλεἱα
και εκδοτε8
σωστό σε ΜΜς
καταστασεις βρίσκονται
“ οιποραγοντεςσπιναγορατου
βιβλίου μετά την επιβολή της
τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών περιορισμών που
έχουν δημιουργήσει μεγαλα
προβλήματα στις συναλλαγές. Η
κίνηση έχει μειωθεί δραματικό
και η πτώση του τζίρου φτανει ¦
το 80%. αιωνα. ΣΕΛ'ΔΕΣ 1-2
"ΛΟΥΤΩΜ
Τι κρυβει
η Ζεστη καρδια
του παγωμἑνου
πλανητη
ι ΜΒΜ από την απο
στολή «ΝΝ Μ που
πέραα ξυστό αιιό τον Πλούτωνα ἐχουν μόλις αρχίσει, καθώς
αναμένονται τα απσιελὲῳατα
των ΜΜΜ. Η «καρδια»
που αποτυπώνεται στην επιφόνειό του είναι το λιγότερο.
Αίσθηση προκαλεί η Μαι
τα που κρύβεται στο Μό
του. πιστας. ΣΕΛ|ΔΕΣ ω
λ _ Μπελ πειι>ΑιΩΣ