Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 τοκ πως»
Εκὁοτη5: Κωνσταντινοε ΜΜΜ
- 7 Με _¦>ωα··η·<:
τοιουπτου 20τ 5 - Αρ.οοπποω9ι9 · Τιμη] ευρώ
|ὁιοκτηοια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΠΚΗ ΑΕΒΕΤ
--ν- Ή- -Μπ”Μ·Ψ
~  · , . οι κ Η »3% 'τά.
ν ζ`¦ μ "Η μ “ ' ε·  _· ι `  ιν'›!›
., `_7__¦>ἡ“·:__ ν`¦·ν| ·:~.ν<
   τ    Υ 
|Α |·|Λ||(|ΑΣ
 θίγονται ωριμα δικαιωματα
Για ποιου5 έχουν αναδρομικη ισχύ, σε ηοιου5 πέφτει η σύνταξη στα 2 50-300 ευρω
“Μέττη Ο*
2 Μετα τον
Ξ ανασχηματισμοζ
η το... μέθθον αβέβαιο
ν Τα νέα χαρατοια που θα
= ηῇηρωσουν οι”Εηῆηνε5
ι οι θυξΠΟει5 στου5 ουντεηεστέ5
Ϊ φοροῆογιοε απτο
ζ ΔΥΝΑ_ΜΗ_ὴ ___γ έ _
τ Τρει5γυναικεε
ι γραφουν
ε τη σύγχρονη ιστορια
ι Γκρέι5 Μουγκαμηε στο τιμονι
τ ΜΒ __
; Για την τιμη
3 καιτο χρημα...
ημασταν τινι
Τα σεναρια των εκῆογων και η παρύταση για του5 θημοσἱου5 υηαππηῆου5
Τα προθηημοτο στον ΣΥΡΜΑ
κ το χ ονοε των εκθο ων
Ο Ο γ Με
ΕΦΟΡΙΑ
Οι αναπροσαρμογέ5 στον ΦΠΑ.
Χιθορι Κῆιντον, Ανγκεῆο Μέρκεη,
των χωρων του5 Σεθ. τι
Ο αγωνοε των 3 εκατ. ευρω
του ΠΑΟ με την ΜπριΖ Μ Η
ΑΑ|.ΑΑΠΑ
Η Εθῆα6α οτι5 φῆογε5
οι ισχυροι ανεμοι που επικρατπααν την περασμένη Παρασκευη σε σε" τη χωρα
προκαῇεσαν σειρα καταστροφικὡν πυρκαγιων απ' αφου σε ακρον τηε Μπορω,
φέρνονταε στο νου των περισσοτέρων τη ῆαιθαηα που ειχε αφανισει οθύκθηρα χωρια το καποκαιρι του 2007. οι απῆοι παθω και η Πυροαθεαακπ Υπηρεσια έσωσαν
και συνεχι:ουν να Μουν. οπου χρεια1εται, τιτανια μαχη για την κατασθεση των
πυρκαγιων, που θυστυχω5 για μια ακομα φορα ανέδειξαν την ανετοιμύτπτα του
κραακού μηχανισμού σε μια εποχη σκῆπρηε οικονομικπ5 ΜΜΜ για το εηηηνικο φαω. Μονο η ομοιμυχια και ο κοινοε σγὡναε όρων των ΕηΜνων μπορει να
αποτρέψει παρομοιουε κινδύνουε απο το να επεκταθούν. Και αξιεουν θερμα συγχαρητηρια σε ω μσχθπσαν και μσχθούν...
τει. 8-9
Ε Ρ ΓΑΣ | Α
Με; οι   -ν
”Οῆο το προγραμματα για
του5 ονέργου5
τα. ι3
ΗΜΟΥΝ Η" ·ΒτΚ»
“Τωρα εηιΒαῆηεται
συστρατευση και
στο τέῆοε
θα ῆογαριαστούμε»
ΜΑΡ|ΟΣ
ΣΑΛΜΑΣ
θουθευτη5 ΝΔ.
“ΚομΒικο παθω
τη5κυΒέρνηση5
η μη συμφωνια
τον Φεθρουαριο»
ΓΠΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΤΑΣ
Βουθευτη5
ΠΟΤΑΜΟΥ