Πρωτοσέλιδο Αυγή: Οι τρεις μέρες του Σύριζα.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Γερμανία,
ηγεμονία κατό δωσε
ο Με ποια Ευρωπη
θα τσακίσουμε
σε χρηματαγσρε5
Με δημοπρασία επί ίσου όροιε
η χορήγηση των τιιῆεοητικων αδειών
Επειτα από 25 χρόνια, αναχωμα
στη πωπω με κανανε και όρου5
οι τρειε μέρα του ΣΥΡιΖΑ
η ψηφοφορία τη5 Τετόρτη5 επί του 2ου ««προαπαιτουμενου»
νομοσχεδίου για τη «γέφυρα» χρηματοδότηση5
Από «γκουρού»
των οικονομικών...
μετεεεταστέσε
τηε ποδιακήε
Το δυνατό ξεκίνημα. τα λάθη και
οι διαιμεύσεις των.. διαΨεὐαεων
ΗΕυρωιιηδενείναι
ιηστοαηίπμσε...
Ανασὐνταξη
και ενότητα
ΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ μια ματιό σε με·
ρικές πλευρές καθόλου αμΜητέες σχετικό με την όντως κακή
συμφωνία. η οποία μας ετηβλήθηκε εκ μέρους των «εταίρων»
της Ευρωζώνης. Και κυρίως
σχετικό με την απρόσμενη δυναμική που απέκτησε η τρέχουσα συγκυρία.
ΤΟΥΜΜΙἩ
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 
ΤΟΥ ΜΣ0ΥΑΝΑΣΜΙ0Υ
κΑοοι>ιτπκεε αναμένεται να είναι σι τρεις επόμενες ημέρες
τόσο για την κυΒέρνπση μειοψηφίας που συγκροτούν ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝ.ΕΜ. μετό την καταιμήφιση της συμφωνίας με τους δανειστές
από τους Βουλευτές κστό Βόση της «Αριστερής Πλατφόρμας».
όσο και για το εσωκομματικό τοπίο.
Η ψηφοφορία της Τετόρτπς στη Βουλή για το 2ο «προσπαιτούμενα» νομοσχέδιο αποτελεί Βαρόμετρο για την επιΒίωσπ
της κυΒέρνησης, η οποία έχει ως προϋπόθεση την υπερφήφιαη
από τουλόχιατον 120 Βουλευτές. για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ώστε να μην εισέλθει η χωρα στο φόσμα της χρεοκοπίας
και για την κατεύθυνση που θα πό ρουν οι εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κήοιό χρεαυ5
η Γερμανία...
Αυξόναυν την πίεση ΗΠΑ. Γαλλία, Ντρόγκι και ΔΝΤ
ΜΜΜ' “|@ἄ
“ Δ ΝΑΜειΠιΣΞ!
·· ····· ····· Με· ···ω“·ω·
Με δεδομένο τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την
κυΒέρνηση που προσέδωσε ο Αλ. Τσίπρας στις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες, η επανόλπφη και το εύρος του ρήγματος
στην τρίτη είναι Βαρύνουσας σημασίας για τις εσωκομματικές
ισορροπίες.
Αξιοσημείωτες είναι, πόντως, και οι «εντατικές» πρωτοΒουλίες
που αναλαμΒόνονται ή οι διαΒσυλεύσεις που Βρίσκονται σε εξέλιξπ, κυρίως σε κομματικό επίπεδο. για «χρυσή τομή» της τελευταίας στιγμής. Η δρομολόγηση και το επίπεδο (ΚΕ.
συνέδριο. κ.ό.) του εσωκομματικού διαλόγου θα προσδιοριστούν
από την 'Η. τις προσεχείς ημέρες.
·4.5.δ
Το τσαηακωμενο
ευρωπαίκό
«ωΜφ"°»
του Σόιμπήε
 πὅι(ερ
€%αο.οοο
ΜτωΜΜ“
'κὐ;ι!
Γκαρ ἑΞἩ
ΑΡΜ0Δ|0Σ ΡΥΒΜ|ΠΗΣ: ΠΠ' - Η ΣΥΝΗΕίΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ|
ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΙΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ Η ΕΤΩΝ_Η [ΥΧΝΗ ΜΝΗΜΗ ΗΗΕ' ΜΝΗΜΗ
ΕΒ|ΣΜ0Υ ΚΑΙ ΜΠΑΣΗΣ ΠΕΡ|0ΥΣ|λΣ - Γ'Α| ' | Η" Ρ' Ξ 'Μ Η"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα