Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η επιστροφή του πύρινου εφιάλτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ἑι ¦
' /“!ιτ[”|  [ἶ:ξ.'ι
Με ταξιδευει στην καρδιά ι
των Κυκλάδων
Μια ι
· ΜΕ το «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κνΡιΑκΗΣ ›
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
Ἡ ο 'Κω
α: ”πό 
ο Μι ηεΡιοΔικο: 3,5οε ο νννννν.ε:ι:|·ιηοε.αι`
Ξ Ενα8 άνθρωηοε έχασε τη ζωη του στη Λακωνία, τεράστιε8 οι καταστροφέ8 Εγιναν
στάχτη και σηίτια σε Καρέα - ΗλιουΠολη ' Αηό θαυμα σώθηκαν οι Πιλότοι ενό5 Καναντερ ' Κόκκινοε συναγερμό8 λόγω μηοφόρ ' 52 Πυρκαγιέ8 σε όλη τη Χώρα ι3.ι4.ι9-2ι
Ι ΕΜΠ Ἡ !ζ'¦ι:!“ΜΞ|Μ”° ΜΜΜ :τη ¦ Ἡ Ι'!ιυι=ῖΜιιἶν; ιι~ιΠι:ιιιιιιιιι!ι:Μιμης :ΜΒΜ ιιιιειΜιιιιειινιιιιι=ιιιιιιιιιιιιι;ιιιιιιιιΜιι!·ιιιιι 33ι~ιι'ιι:ιειΜιιιΞι Η :'ἑ|¦'|Μ'||Μ ιιιιιιιειιιιιιΕΜ Η ¦¦¦!|ἶ'|[¦ΜΙΗ η' ι η·~ι“=·Μι~ι- - λ' 'έ 1 · ·' ι ' 'ω
ΑΝΤικΑτΑΣτΑθΗκΑΝ Ο' ΥΠΟΥΡΓΟ' ΤΟΥ «ΟΧ|»
ΜΜΜ ΜΜΜ! ΠΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ϊ
Ο Σκουρλέτη8 στη θέση του μ   ;
Λαφαζάνη · Εκηρόσωηοε η Ολγα  ' 1
Γεροβασίλη · Κοινοβουλευτικό8 ΤσιΠρα
εκηρόσωηοε ο Σακελλαρίδη8 · Στο ε τη
Εργασία8 ο Κατρουγκαλοε με γκεστ μ ¦ 
σταρ υφυηουργό τον Παυλο Χαϊκάλη ρΠξΠ
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ αλλαγέ8, αλλά και με νέα Πρόσωπα ο ά Απομονώνειτην
ανασχηματισμό8τη8 κυβέρνησηε. Ο ηρωθυηουργόε, Αλ. Τσίηρσε, Αριστερή Πλατφόρ- 
άφησε εκτόε όλα τα στελέχη Που ψήφισαν «όχι». 4·6 μα του Λαφαζάνη