Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιν _ ι , _ _ : . _ Ἡ ~
μ ινιωι;ιΔιωε ιίΗΩΞωΟΗ:Σ ¦ 2 έ¦
2 συΠῇεκτικα σο
Ημεγαλπ ανθολογία δ   
του ρεμπέτικου 
Η .._.. , η...
.-.~. η. Ἡ. . ω. ,“-...·. ...Μω-“ .··τ .Μ ,·.-._ ι. .ι
...,-.Μ ..^..›ι·
μ _;-/ Το οριοτσόργπμο τπτ «Βασίλισσαε του εγκλήματα» _ π
 που παραμένει ι ι
' το μακροβιότερο
· σύγχρονο έργο
τ 7 του παγκόσμιου
Βεατρου
Π Επιῆὲξτε τον
αγαπημένο ήρωα
απο 2 διαφορετικα ΝΟ
ζ τας «καλ1ι1κπς λιρας» 
Ξ “  π Αριστερό Ππατφόρμσ του Π. Λαφσζἔἔπ σχεδίαζε τον σπαῆῆοτρίωσπ 22 δισ. τπτ Τρόπεζαε τπ5 Εῆῆόδσε. ταν 
ρ,ξ όΞο'ί·_`ί Ν Ι Ι ... Ι · Ι ι 7|
Θ για του σμισματοκοπειου τπ συ ποπ του Γ Στουρνόρα και τον έκδοση χαρτονομισμότων τπ5 όἔ$μπἶ2 Σ '105
στη ΝΕΛ ΔιιΜοκΡΔτιΔ
Ο Ευ. Με4ι“μαρακπ5 δεχεται
εισπγπσει5 για αμεσα προσφυγπ στα
εοωκομματικἑ8 καῆπε5¦ προκειμενου
Λαιμπτόμοε
ΠροεεἱΠογέο Κ · 
απο γ' α . έ Ι
κό ΜΒΜ αιτιοΖουν τον «στρατό»
"μ ΣαΡ9Ξ τουεοι«6εῆφίνοι»
Ν )Σ).()7ΙΙ
ασφαΠισμένου5
- 350.000 εργαΖόμενοι αναΖπτουν <<παραθυρο>> σωτηρία5 . ω.. ιτ›-ι7
ΗΝόντιο,τοεοἄροιο
και το μυστήριο
μετο550.Μ ευρό
Σελ. 7
ΗΜ Ζήτησε 
τι ΣχεΔιΔΖογΝ Ι 7!
 'ι τ Ξ οτομοτιισοτινοιτρευνε5
ὅ. τα ο γιοκ.Κορομονῆιι
«Παρα πόόα»
π Ζωή, στον...
του ο του Τι αλλαζει στα εζῳἡμας
μετα το συμφωνια...
Οι φόροι αυξανονται. Οι μισθοί και οι συντάξετε μειώνονται. Η ακρίβεια «ζα0ιιόρουν» 0"0 Ι
στα όψη από μεθαυριο.  7. Δ αδιέξοδο... ο φ. Με· ΜΜΜ οι εφοπῇιατεε
Σελ. 20
ιστπν όναμ 'έ
κ γῇῶ .
[ἄΞι'ι'κα" η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα