Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μακη" τι ιονΛ·ογ Μ
 ν Α Ι οι: ΦΥΛΛΟΥ
 'ΕΜ “ Τιμή: ι
ΠΜ ”ο ειιιΧΞιΡιιΣει:
 ο ι κ ο κ ο ι Α
 ιι ΟΛ'Τ"~“ οι
ωωω.Οε·|ιιοωε.ω |
ΕΚΤ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ: ΟΙ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΡΑΠΕΖΠΕΣ ΕΒΑΖΑΝ ΕΜΠΟΔΙΑ Ε Μ .
· Ο Ντρογκι ανοιξε για λίγο το «πουγκί» (900 εκ). Τι δρομολογεί παρα ' ογες
φερνει η
Η αληθεια 㦓 
τρικυμία
¦~ Ο '
:Λ Ο ο ο ο) Οι εξελξεις για αργοτερα
: η  μετα την οριοιικοποίηση της
  συμφωνίας
 Ϊ . , ε ' » Ηανθρῳπογεωγραφία Του
 μ «νέου ΣΥΡ|ΖΑι› ω ικα
 · Μ Ο Σ 'ΟΝΟΜΑ' ΣΑΛΛΑΣ - ΚΑΤΣΕΛΗ - '
ΚΑΔ Ι γ ΕΛΕΝΑ ΑΝΒΡ0ΣΙΑΔ0Υ ω· 23
. ΜΑΝΤΖ0ΥΝΗΣ ΚΑΙ κΑΡΑΜονΖΗΣ
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝ κΑι
ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
» Τα νέα επθ88 Με. και οι ανακεφαλαιοποΠσεις 7 _ · ο
» Πασσδίσ.ΠρσγμαΠκαθαχρειαοῖουν Πλω Αρθρογραφεί, αλλά δεν
 ι· Τα επιχειρησιακαΠΜνα-0ι3αμεσοι στόχοι επενδύει στην Ελλάδα
ΠΝΑ' ΕΦ|κΪΟΣ Ο ΣΟΧΟΣ
Ο η” ΠΑ ΕΣΟΔΑ 48 Δα; Μ ΑΓΓΕΛΟΣ αΜκοπιπΑΣ
Η λανθαομενη αυνιογη   απο; 20Ἑθἑ;8;ἐθί
ιης υιιεμΦομολογησης π Ύ έ . .-  9,4 δία απο την Μαφία
 η  ω.ο2-33
· Ο ευκολος και κατααιροφικος «δρομος» Μ Ο :_ “· Ψ _ Μ" Β|ΩΣ|Μο Το
Μην οικονομία για το... Πλεονασματα Σελ. 8-9 7 ΧΡΕΟΣ. ΤΟ ¦“ημνὲι·ικήμΣΛνειιΣω“τπευιιΜο“
ΔΕΚΕΜΒΡ|ΟΠθΠΜ ι , . . .. 
· Μονο η αναιιτυξη και μια αλλη στρατηγικη θα φέρουν ελαίου ΕΠ' ΜΗΝΟΣ
Το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΟΙΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
118,2ΤοΝοΙΑΞΜ:4ΔΙΣ. ιι ΜΕΣΗ οΑ Φει>ει ΛΟΥΚΕΤΑ κΑι ΑΝΑΤΡοιιεΣ ΐ Ι 'ο
_ Τα <<ασημίκα» που θα
"Ο" βρισκει Ο' : μπουν στο νέο Ταμείο
ο  Ά     ν Πώς αποτιματαιηαξίατων 88888
ΑΠ0ΚΡΑΤ'Κ0Π0|ΗΣΕ'Σ Σελ 28-27
 ΕΠΙΛΕΓ0ΥΝ Α0"ΔΙΝΟ·ΚΥΠΡ0
ω.ιο-ιι Ποιοί ἱ!Ἐ'ί _
 εφοπλιοῖές
 είουνα
Ι ΛΕΝΕ οι  ἔλλυγλ 'γι 
7 οοΡειΣ πα Ο ο ο ΜΜΟ '
Ε 7 7 α , , , , ¦
ι ποπ το μονιμο <<καπεΛο>> των νεων φορων » 5ρ$εἶἔμμἑΜΜ“ν “ΜΝ
;. Η 5· 1 ν “Ἐκ
ιιοΣεΣ οΑ ΑΜΕΞονιι κΑι ΠΛΗΡΗΣ «ΑκιιιιοιΡΑοιΑ» ΑΝΑ Μο
Αμεση ιιῆηροφοοηοη
οξιοηισυα 
ειιενὁΟιικο οῆεονΜιιμα
νννννν.θΟτ0ΧΧ.ΩΓ
ἶϋΗΟΧΧ ΧΡΗΜΑΠΠυΡιΜΜ Α Ϊ Π Ϊ Υ
ΜΝ) “'(ωΝ# -. “'"Π' £ἔ!“Νἶ'· Αν.. Ύ
ί .'?ιἩἑΑΜ:ΩΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα