Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Άρχισε η ροή του χρήματοςRecognized text:
«ΑΡΩΜΑ» Εκλοι'ηΝ ΑΧΕΠΑ
ολοταχω8 ηρο8 _ 
Ι Δωρεα στη Μοναδα
ανασχηματισμό  ι Νευρουυ'ι'κων Παθήσεων
η κυβερνηση    θεσσαλονίκη5
σελ. 3 ι · έ
ννννννΞσε|ἰοἰοτοεῳ
©Λννεηιοιροροε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 |ΟΥΛ|ΟΥ 2015 ι Ι ΕΥΡΩ
   ΙΕ Τ) ΞἶζΓΌΪζμ):ι[Ϊἶ“ἶΪἱ
Αρχ σ ε ¦¦ ρ ο ή  
| Με Ρυθμοι35
Ι χελώνα τα έργα
'ΝΠ Χρ|||.|Πϊ0$ 
ΣΕΡΒΙΑ
Δντιὁρσ στην Πρόταση
. . Ν. Με για
ἔνΚΡ!θηκε Με?) να την αναγνώριση
ανειο- ανοί ουν . . . του κοσόβου
. . . Ελπιζω οτι οι χωρες της
«γεΨ"ρ“ἶ›7δ'σ° °“Ρ°Πεζες ευρωζώνης θα μειώσουν
ευρω αποτο την επομενη . .
Ευτοατουρ εβδομαδα το Μος ως Ελλαδας
η;; κ 9; κι  
Παραλογισμόε: ο μισόε Ι Ι
ΣΥΡΜΑ κυβέρνηση και 0ξυγονο στο 9!
ο όλλοε αντιηολίτευση Π Μ"
Π σελ. 5
 στη ἶ=]Μἶ ι] ζ
 Συναντηση
.;-  ιῖ  ._ _ -μ  .   Μει'μσρόκη ι2 μηνε5 τουρισμοε βουλευτών για θιθχιτγισ του5 Νέου5
και αυξηση αφίξεων στο «Μακεδονία» στήριξη σε σγρότε5 σε δυο Με!
Π σελ. 8 Π σελ.5 Π σελ.26