Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Β; 1 ` Μ Μ! 81· · ΤΜ" 1 'Η Ι · ΜΝΚ 17 'θΥΜ°Υ 2018
 μ ΤΡΑΠΕΖ·κΑ γησκΜΑΣΤΗΜΜἔ
Σελ 5
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 31.000 ΤΟΝ 'ΟΥΝ|Ο
Π|ΘΛΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝ|Α Η Μη ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
Λείηει η κοινή
 Μετά τον ανασχηματισμό
γή λογική στην οικονομία, αλλά
ούτε και συμηόνια" υποστήριξε
ο διάσημος οικονομολόγος ΤΖ.
Ξ:;Ἀ·:::π:ε;::νἐ:ε°::;: “έ ΜΟΝΟΝ» ε Μονές
στα ήταν τα λόγια ιιου επέλεξε η
εφημερίδα και ως τίτλο στο δισέλιδο αφιέρωμα με συνέντευξη
του οικονομολόγου. που θα κυκλοφορήσει στη σημερινή έκδοσή της.
Ο ΤΖ. Στίγκλιτς "αμφισΒητεί με
Βιαιότητα τη στρατηγική του Βερολίνου στην ελληνική κρίση
και καλεί για ρι2ική αναμόρφωση του διεθνούς κρηματοηιστωτικού συστήματος", γράφει η
εφημερίδα.
Ο διάσημος οικονομολόγος.
αναφέρει για το θέμα του χρέους: "Η Γερμανία οφεῶει την οικονομική της ανάκαμψη στην
ηιο μεγάλη διαγραφή κρέους
που έγινε ηοτέ, το 1953. Θα
έηρεηε να είκε μάθει αηό τη
Συνθήκη των Βερσαλλιών το
1919, τις συνέπειες ηου έχουν
τα ανυπέρθλητα χρέη. Δεν έμαθε όμως, ούτε για συμπόνια ούτε για τις καταστροφές των δυο
αυτών περιόδων της ιστορίας
που υηήρξαν ηερίοδοι - κλειδιά".
@ω των
Ο λογικής