Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βόμβες σε συντάξεις Δημοσίου. Σε δίνη ο Τσίπρας μετά τους "39"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
^ τ , ιιΕΡιοΔικοΕΝοιιο
·  “ :_¦___Υ γ Ἡ -.ΕΣΛΣΤ0Ν22Ε];$ ·'
 ο ί `> ΝΤΕΡΜηι ΣΤΗ ΒΡΑΖ|Λ|Α
Ε·  ΣΕ Ε%ἔἩλΕΏΝιΛ
 “- ι .
τ9ῖίιἑ - ι279 ι17
Παρασκευη Τ 7 'ουλίου 2015 - Αριθμός φύλλου Τ.655 - Τιμή Τ.3Ο € - ΜΝ.ε-£γραΞ.ααΜ
ΕΚΛ|ΠΑΡΕ| ΤΟΥΣ Δ|ΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ,
ψΛΧΝΕ| ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Γ|Α ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ|ΣΜΟ
ΒΟΜΒΕΣ ΣΕ ΔΙΝ|·|
σε ουντάξει5 Δημοσίου ο Τοίηρο5 μετά τοτε «39»
Καταργείται ο Παλιός τρόπος υπολο-  Εστειλε μήνυμα στους αντάρτες να
γισμού. Στη σύνταξη με τη βασική  φ ;, η αλλαξουν γνώμη εν όψει των νέων
των 360€ και την αναλογική βάσει ή" Μέ · μνημονιακών ψηφοφοριών, γιατί
εισφορών. Τέλος και στη θεμελίωση *3. αλλιώς δεν μπορεί να κυβερνήσει με
εξόδου με 25ετία, πόσα χάνουν “ μειοψηφία στη Βουλή. Σκέψεις για
όσοι φεύγουν με 28, 30 και 35 έτη : (` , · _ εκλογές το φθινόπωρο
Κρυφό και αναδρομικό κούρεμα ή ξ Σβήνουν - γράφουν ονόματα σε
5,2°/ο στις επικουρικές στρατιωτικών, “τι Τ' αλλεπάλληλες συσκέψεις, ενώ
αστυνομικών, πυροσβεστών και σε ί  πολλοί βουλευτές δηλώνουν
άλλα 8 Ταμεία με αναδρομική ένταξη ` απρόθυμοι να υπουργοποιηθούν
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος εφαρμογής σκληρών μέτρων
στο ΕΤΕΛ από '|.'|.2015 και εφαρμογή και να αναλάβουν το βάρος
ΑΝΑΛΥΤ||(|·| Λ|ΣΤΑ ΜΕ ΤΡΟΦ|ΜΑ κΑι ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΑκΡιΒΑιΝογΝ Ε ]Ο% ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΦΠΑ Μ
 τομ _“--“ _ _
 τ κ < “ ι τ ι ο η
ο ο < ~ ¦
  Ο Μάριο Ντράγκι ΔΟνατότπτα ότι “Γ το ί Εξό ί· ποπ δανείων, ή 
Ι άνοιξε ξανά την ανάληψης του ημῖῦήἑ στωτίκών καρτών, λογα- 7·
γ' α.·. Π ῇ " κάνουλα της ΕΚΤ σιου ορίου των 60 €, ριασμών ΔΕΚΟ. Πρόσβαση
ανεβάζοντας κατά ώστε να περιοριστούν σε θυρίδες και εξαργύρωΣ]Εέ[Ἡ 900 εκατ.€ τον ΕΜ οι ουρές στα ΑΤΜ ση επιταγών με κατάθεση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα