Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Ναι" με βαρύ τίμημαRecognized text:
ΜΗΝ-“λ  Σ ΙΑ ιΛιγνννιιιια·ι8ια.αι
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ Ι6 ΙΟΥΛ|ΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20070 - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
©'° “Ρ- ΕΞακοΙΝοΒονΑεντΙκοΙ Τ0Π00ΕΤ0ΥΝΤΑΙ ΣΕ 0ΕΣΕΙΣ-«|(ΛΕΙΔΙΑ»
-' “ Σαρωτικἑ5 αλλαγέ5 στο οικονομικό επιτελείο
ε Δομικὁ κυΒεργππ κό ανασχηματισμό αποφασίζει ο Αλ. Τσίπρα5
Νέα πρόσωπα θα εισέλθουν στην χωρήσεις των Π. ΛαΦαζανη, Δ. και του Π.Σκουρλέτη που πιθανό- γείο.ΙσωςκαισήμεραωνέοΥποφ
κυβέρνηση μετά τις βέβαιες απο- Στρατούλη. Ν. Βαλαβανη. καθώς τατα μετακινείται σε αλλο υπουρ- γικό Συμβούλιο> σελ. 10
Σήμα από Μ. Ντραγκι
Κρίσιμη 2
ατιοφαστι στιμερα
για τα ρευστοτιιτα
των τραΠεΖων
Ο Η ΕΚΤ αναμένεται να λαβει τις οριστικές της απ0Φαωις μετα το αποτέλεσμα
Εγκρίθηκε η συμΦωνία από 229 βουλευτές
«ΝΠΙ» μ8 βαρυ Πμ1ηΙ(Ι
Ισχυρό Πλα κια στα ν κυβε)ονΠ ακα ΠλειοψΠ τρία
απο ταν απώλεια 39 βου ευτών του ΣΥΡΙΖΑ
της ψηφοφορίας στη Βουλή› σελ. 9 ° Ραγδαίες Π0λ1Πκές Σεδίνη εισέρχεται.πλέσν,πκυβέρνποα
εξελίξεις βρ0μολογεί 
Το ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ Με ΤΗΝ το Χθεσινο αποτελ ια φουςσαισυμφωνἱαμετουςδανειστἑς,
, , το βαθύ ρήγμα στην Κοινοβουλευτική
Φ Προβληματιιαι, Πλεον, Ομάδα του ΣΥΡΜΑ ανατρέπειτις ιΠ  σορροπἱες και καθιστά δύσκολα Η!
Α Ι Πλ ρ συγκατοιιαισπ μετπνΑριστερπ ΠλατρΙσ[ερΠ ΠΪφ0ρμΠ φόρμα. Τριάντα δύο βουλευτές του
Ι · ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν «όχι»,ὲξι «Παρών»,
° «ΟΧΙ» Με) ῖεσσερΙς ενώμἰαβουλευώςατιεἰΧε.Ησπμερινἡ
υΠου ργους: Π. Λαφα- συνεδρίασαἑου Εαἑοἔουρ αναμένεΙ Ι ται να ανοι ι τον ρομο για την οριΖανΠ7 Δ' Στ ραῖουλΠ7 στικοποἰπσιι της συμφωνίας και των
Ν. Κ. ΗσυΧ0 προαΠαιτοὐμενων μέτρων > σελ. 3
Βιβλισθπκπ ά , ά
ίντερνετ Εκθεση Κομισιόν Δανεια-γεφυρα
Εκτόκτω5 780.
για τον Οποφυγα
Με ΧρεΟκΟΠι05
Ο Ο Β Σάμπλε επιμένει στην πληρωμή
των δημοσιων υπαλλήλων με ΙΟ"
& τεπνσλσγίας
ω...-Μ. Μ. Γ.
ιρταἶες 3 |
“ ,ι οι
ἴᾶ€θΒοοΙ( Σ οι 'γ _
ΠισωγυριΟμΟ
Με ΟικΟγΟμῖ05
με ύφεση Δ%
Ο Αρνητική είναι η πρόβλεψη της ΕΕ για την
πορεια της οικονομιας και το επόμενο έτος
Μια αποκαλυπτική σειρα βιβλίων ο' "καιω" της ΕΕ
για τις αλλαγες “Μη
στην οικονομια Μη Υφεση
: ι 165% Μ
Μ·4%ε ΜΜΜ ιωΑεπ τωΑΕπ
 να ΜΜΜ
" ε απο 176%
 η ο .
ΠΥΡΩ ε 9 Η ή ΜΔΕ" Ξ του Αεπ
η Όζ&*<Ξ%
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ για τη βιωσιμότητα του χρέους. καθώς και για τη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος εκφραζει η
Κομισιόν. Φόβοι για τα «κόκκινα» δανεια › σελ. 6
κ 3, ίῇ Ι να
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡ5Μ προτείνει η Κομισιόν να δοθεί το δανειο-γέφυρα
προς την Μό" δισ. ώστε να καλυΦθουν οι τρέχουσες χρηματόδοτικές αναγκες και να αποψευχθεί η χρεοκοπία › σελ. 7