Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16 07
χ ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 367 | ΠΕΜΠΤΗ 16/07/2015 |'ΠΜΗ:1.3Ο€
,  - ' › Ό ΔΕ
στην «πρωτηΜ
Ζ Η χ Ν Δ
. 6 . .
;7ἈΥΡ·ο τοΝ
.ύ Δ _
“ .ΜΔκ·“εΞ
|'|ΕΡΝ|Σ! Η _
 'Εμπειροξ .·
ϊ ῆοΒόκος# · 
|Οι νεοοποκτηθέντες
 Ι ζ "Κρύα-'ία' Ι  ..
Στο «οντιτουριστικό» γήπεδο του Ζογκρεμπ κόντρο
στην Λοκομοτί8ο. με φόβο γιο πορουσίο τόσο οποδών
Τ. _τηωΊ του... Ο υ!
- :το · τ π
ΠΑ|ΖΕΤ “ΠΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΡσκΡ|ΣΗΣ
Ε|ΜΑΣΤΕ Το |
ΑΦΕΝτ·κο»  ι
Ο κόουτς του
ΠΑΟΚ με την
κορουῆο του.
οισιόδοξος γιο το
οποτέῆεσμο
Με «Ποπ» κοι τ.
ποτέβο του.
γτΑΝΖοτΛΕ·ο Με ΜΑΜ: Α·κτΩπΠ
· κιτΣ|οΥ¦ «ΑΠΟ
ΕΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑ|
Η |'|Ρ0|(Ρ|ΣΗ»
Ι 7 * ' (
Κοροβέσης. ΣσΒΒίδης.
το ΖΑΤκΡΕΜ|'| ΝΑ' ΣΗΜΕΡΑ
ΜἔἔρἔἔΩἔ ν
Ο' ΑΤ'0ΦΑΣΕ|Σ ΤΟΥ ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝΗ Γ|Α ΤΗ ΕΣ. ΤΗΣ
ΜΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
“ο ¦  κ)  Ρ Η Ι “ς . ξ 1 ῦΣ-ΕΑ.3ἑΞ|
εετΡεψε
η· τον η
3 ·Τ '«ΑΡΡΩΣῖ9»ὺ
. !.-¦ΒΑκΛΑκ·ὲΠ
Η· -ἐ>
0ΝΗΤΗ κΑ· Δ|0|κΗΣΗΣ
ΣΜΔι(ΜΩ)κ · '
¦δΡ 59"
 ζ) ΗΕΒΕἩΒ
 ό Οτεε£ε 20Τ5
Ελλαδάρα
 ΜΒ@Ἡ|!ΩΣ= ΠΗΡΕ:
ΜΝΜΜΝΩΜΜ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΑΡΗΣ, |'|ΑΡ0ΥΣ|Α
Τ|ΩΡΤ0Υ ΣΦΥΡΗ Τ|Α ΤΗΝ Δ|0||(ΗΣΗ
·ΟΣΕΑ.80,ἑ1: Ί './
ασκ. ο Πελεκάνος Ι·
«ΑΞ|0|'||ΣΤ0Σ
ΝΑ' ΜΕ
οΡΑΜΑ ΠΑ
τοΝ ΑΡΗ 
ο κΑΛΑΣ, χά:
Τ|ΑΛΛ0 κ.
ψΑχΝογΜΕ;» ΑΜ...”  .
(οΔημήτρης ; ` ¦
ΔΕΥΤΕΡΑΣ 0 0|00Ρ0| "|Α ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦ|0ΥΣ ΑΒ
Α|'|0ΣΥΡθΗκΕ ΝΑ' Ο ΤΑΛΑΝ0Σ · ΜΕΝΟΥΝ Με. ΑΡΒΑΝ|Τ|ΔΗΣ, πΑπΑκΩΝΣτΑΝτ|Νογ
Η ¦ ά Ι  Πσπσϊωόννου Κ
ΜΜΕ! υπο 'ΠΙ  Ι “
υ μ ε 1 ..._› χ! ΕΔ Μ .2 ,Δ έ Δ Ρε _.!τ >·Ψ“ςθ“ερ°Ρ 
-7 ' Κ έ 
ι ΣΕΑ.15-18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα