Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι κινήσεις Τσίπρα μετά το ρήγμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
'6 |0ΥΛ'0Υ 20ἰ5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0Ι24
|.30€
€θΝΟΣ
.Η .· τ· ρ·'~·- “η .η ¦·` στν:
αν»! 'Πίσω' Η ὶ“Σπῖκ κι ι
 ηιΝΑκεΣ ΚΔ' ΜΡΜΕ|ΓΜΑΤΑ ΠΑ ΔΗΜΟΣ|0 · ΤΑΜΕ|Λ |
¦' ΧΡ" |··> /7
·/-Ι  ίνα; · λοξ:  ιΛκ/ κΘ/ Ύ ρ
 ¦, Δως.»  ι ,τ οι απο ~
ι        ¦ι
ΜΕΝΕ| ΧΑ' ΣΥΝΕΧ|ΖΕ| Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑ Τ|Σ ΒΑΡ|ΕΣ ΑΠΩΑΕ|ΕΣ
Ο' Κ|Ν||ΣΕ|Σ
Τσίπρα μετ το ήγμα
οΛγΜηιΑκοΣ ” ι - _ " ' , Ι
Αηέκτησε Καηίνο
και επιθετική
φιλοσοφία
Τα κέρδη αηό τη μεταγραφή του
2ιχρονου τερματοφύλακα καιτου
φιλικα] μετην Ντούκλα Μαιο γ “ Ι ^” 4, 
ΑΠΩΑΕ|ΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΡ|ΖΑ
ΑΠΕ|ΑΟΥΝ 7 ΧΩΡΕΣ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝ|Α
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΝ
ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΠΝ
ΖΩΗ κΩΝΣΤΑΝΤ0Π0ΥΛ0Υ
Σόου και μανιφέστο
υΠέρ του «ΟΧΙ»
Προ των πυλών ο ανασχηματισμὁσ. Μαξίμου: Συνεχίζουμε και ολοκληρώνου
ιτΑΝΗτγριΣΜοιΣτι-ι Με». με ΤΠ συμφωνία. Σενάρια Ψ^"'κ" ΑΣ^°Ε'^ °^Ρ°γ?^κ“
Η κατάκτηση για εκλογές το φθινόπωρο Ο Παω ΚαΪΠγΟΡΟυσ9
Το" "λούΤωνσ το βραδυ Χειροκροτουσε,
, , , ΧΗΡο«ΝΑΙ»σων ΕυρὡΠημε229ψήφου8 τα μεσανυχτα καταψήφιζε
Το διαστημικο σκαφοε «Νεα αλλά και βαρ¦έ8 Μόντε” για ΠΝ κυβέρ_ ................................................................................... ..
οἔἐἑδΞῖὲῖἙΐἔνν:ἑΒΐἔ8 νηση. Ο ηρωθυηουργόο ηροχωρόει σε ριζικό Με'ΜΑΡΑκΗΣ
, ανασχηματισμό αιτομακρύνοντα8 και του8 ό Ι
"λσν"Τ"·:22 υηουργού8 του «ΟΧΙ». Στο τραυέζι όμω8 και Στηριζουμε 'την ΚυβερνΠσΠ
μόνο για την ΕυρὡΠη
σενάρια εκλογών το φθινόηωρο. 3-33-9