Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15 07
2τΕΡΖΗΣ:
@«ΘΑ ΜΜΜ ΣΤΟΝ `· τγπΕτΡΑψΕ ΣΤΟ
°πΑοκ, ΕΑΝ...» | =«Δ·κΕΦΑΛο»
ή , .. Αϊ"  
Χ ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 366 | ΤΕΤΑΡΤΗ 15/07/2015 |Τ|ΜΗἱ 1.30€  Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
' Α ; Η ζ
  ΜΜΜ--.
Η 51345:
.Ζάγκρεμπ για ΠΑΟΚ'
'Η  κογΡΝΕΜΣ:
“ [Γ :Η ι 
ΜΒΜ αστυνομικής ΜΜΜ,
ω «δικεφόῆου»
ΜΕΘ σεροδρόμιο @Ο
 γεμότ
“ - 4%
ΦΩτοΡΕποΡΜΖ,
έΑγώνσς υψηῆής επικινδυνότἡτἶ
"ΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ, ΚΑΛΛΟΝΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΕΜ|ΕΡΑ 'ΓΗΣ 8ΗΡΕΗΕΕΑΒΗΕ
|·ΜΜΜμω“ .
πΑΡΜΕ·ποΜΕΝΑ μ Μ· » - ΜΜΜ
Λ Ο ΜορΜΜ: . ΜΜΜ Μη
 'η οι . Α..- εκοω μκοκ
Ϊ' ΠΑΝΔΜΛ·κα ΜΜΜΝΜκοι Δ
Ι ¦ ' Λ ε κ ΠΛΑῖΛΝ'ΛΙ ἡ
Το σεροπῆσνο προσγειωθηκε '
   ΑΕΛ κΑΛΛ0ΝΗΙ ΑΕΠ ΗΡΑἈὁκΔ
Ι .Έσω η.. Ό , ...ρω
ολο.το¦προγραμ μα
` οΜΜτι·Ακω -.“' . .Λ·ηΝ£. Ό:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κΕΑΣ (ΤΖ|ΑΣ)
Γ|Α ΤΗΝ 0||(0ΓΕΝΕ|Α ΛΑΣ|(ΑΡΗ
συνσισθήμστσ
γισ κοπο, Ρστς
Διηβά6π 67ηΥ ΜΜΜ»
'ζ  Ν ο Μ Π 0Α¦
· ἐκ 
. η' <<ΣκΕΦΪ°ΜΑ| ΠΛΕΟΝ
ῆ|ΡοΓΡΑΜΜΜ·ΣΜοΣ ν · Δ /4Ἑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ "Αῆἔἐ“
^ .ΝΑΠΑΔοποΥΛογ, π χ
'ὅπ|ν|ΕΤΑΓΕΑΦΕΣ κόουτς @98 ω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
”`  ' Μί€η ΜΒΜ
ΟΛΑ |'|Α Ρ00ΤΒΑ|.|. ΕΕΑθ|.'Ε,
Γῦ εΘΝ|κΗ κΑ| ΕΠΣΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα