Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το βαρύ φορτίο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 35 ιονΛιον 2οι5
ΤΕΤΑΡΤΗ
Δρ. ΜΜΜ: ιοι23
|.30€
Με Μακη Μι
κνΝκτεΠκο ονο:2.50€
ΜΜΜΜΜΠ
Μι ιι τ. Μενα κι Μαι! ιι ιι ιιιιιιιιι=ι: Η ιι αιωνα ¦ κ ι που Με
` Ξ Ν
11" ι Η ~ η' ι 'ο :ι ΤΗ ι “Ἡ ΜΗ Γ Μ Η Η Η.ἑΐι”=ω ΜΜΜ
+ κΛΗΡΩΣι-ι ΠΑ κΑΡΛΜΠιΝΑ ΒΕΝΕίι_ι  ζ 
“ο )-· Π  < | έ . 
τοΗὶ<Βθν0ὅ%ωήω 
ΝΤΕΡΜΠ| ΜΗΝΩΝ
)) Τ?
ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕ| ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ  ί
= | | ι
ι _ ι
ωρα· ϊ  , ψ ;   <
Ξ Η λίστα με τα Προϊόνια  Β^ἐ ὅ Ξ
¦ Που ανεβαίνουν σε β Γ εε
ι ΦΠΑ 23%, Ποια μένουν 'Ο . ἔ
ξ σιο 13% και Ποια σιο 6% , ο “
ί ΜονιμοΠοιείιαι ιι έκτακτα εισφορά.
έ Ποιοι θα ΠλΠρὡσουν Περισσότερα ]
ι ΜΜΜ έ
Ξ Ψαλίδι σε κυριε8 και ι
Τ εΠικουρικε8 και αΠό
Την αυξΠσΠ εισφορών
Ποιε8 ανατροΠε8 έρχονιαι από τισ
αλλαγέ8 σια όρια Πλικίαε 344
Τι είΠε για Τα συμφωνία Του5 ν οι καΤαθέσει5.
ανΤόρΤε5 βουλευτέ5 και Το Ζωή
Δεν θα κουρ 
Οι τρόΠεζε5 θα ανοίξουν σταδιακό
Ξ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ «ΔΕΝ ΨΗΦ|ΖΟΥΜΕ ·
; Σόου χωρί8 Τέλ05 ΔΕΝ ΠΑΡΑΠογΜΑΣτε»
ἱ από ΒαρουφόκΠ ΤενΤῳνε' Το .
ι ο σκοινι η ΑρισΤερΠ
ι για Μόχα "λ ,
και διπλό νόμισμα "ΜΜΜ"