Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Αλλάζουν όλα στο ΦΠΑ από 1η ΑυγούστουRecognized text:
ΑΧΕπΑ ΥτΕ|Α
“ Πρωτοποριακή “ _. < Σήμα κινδύνου από
μέθοόο5 κατό τπε ., 7  τότωτικέε κλτν·κέ8
ο, ρ·ν·κό8 συμφόρπσπ8 ' _ ;; λόγω χρεών του Ε0ΠΥΥ
σελ. 8
νννννν.εαε|ἰοἱοτοεῳ
ΦΛννεΜοωόροε
ΤΕΤΑΡΤΗ Ι5 |ΟΥΛ|ΟΥ ΖΟΙ5 Ι ΕΥΡΩ
Αλλα 
_Χἶἐμ,,Δ η τ Ι
ῖ7Γ 4 ἶἀ;Ϊ 
με ΜΑ α 1 
Βούλγαρο'
εξαπατοόσαν
στο Φ Τ| Α α π ο 
Π σελ.9
| Απεργ|ακέ5
Π σελ. 'Η
ΣτοΙ3% Στο 6% φάρμακα, Στο 23% Στόχοςη - “ η χ ζ
41 υπηρεσίες βιβλία, εισιτήρια όλα τα είσπραξη ~ · ¦ δ
και αγαθα θεάτρου υπόλοιπα 10δισ.ευρὡ .
Π σελ. ιο.23 Ι Ι
'στορ|κπ συμφωνω
_ ___ γ|α το πυρπν|κό
ΜΝ" Β Πρόγραμμα
κατήργ"σ" Π σελ.24
των πρόωρων
συντόεεων
Π σελ. 25
0Αλέξπ5 ό .
Δ ο δ . Τσίπρα5 έβαλε Ώ ΜΜΜ" , ΠΑΟΚ-Ξανθπ,
« Ρ ο ρ"Ρετωσω πανω απ° όλα " β|0|["Χ"Μ Ι Καλλονή - Ηρακλή5
απο τ|5 ωθυνε$ μου» την πατρίδα του έ στα Βορε|α Ελλαδα στην πρεμ|έρα
Π σελ.3 Η σελ.3 , Π σελ.26 Π σελ."