Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
Ιοεοεπεν@οωΜ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ, ή" «ΚΟΝΤΡΑ» ΣΤΑ ΝιΕΤΡΑ
ΝΝ _ 'Μας Ι
 Σε 2ΑωρΝ απεργια ΑΔΕΔΥ,
ήταν μια σχεδιασμένη εηιστροφιἱ
σε εθνικό νόμισμα αλλό η ασύντα
 ΝοΕ-οΤΑ και ΠΟΕΔΗΝ
αυτό έχουν εισαχθει ψήφιση
στο Ελληνικό ΚοινΜιο είναι
εντόνως υφεσιακό. Σχεακές ετησημόνσεις κανουν οι εκπρόσωποι
 ΜΗΝΥΜΑ ΔΝΤ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΑ Το χΡΕοΣ ιιΜιΜΜΜ
σεμιαηιικα μαγμενη οικονο- Με
'“ °°“°°“ Μ "“ να; -  ~  ν
του ΑΕΠ, η οηοία σύμ τις
ειταμιἱσεις του 'ΜΒ'  θα
κυμανθεί περίπου στο 3,5% καισε
ΤΜ Η Η “ω
.· ' η ·
μια ηεραηερω μείωση του μεσου'
καθαρού διαθέσιμου εισοδηματος
Γ Ί ι
· “ ' ι ι
.ω αι σ ' · ·
των νοικοκυριών. Τούτο. θα έχει
έ - -   ο!
Μς συνέπειες στην κατανόλωση, την εγχωρια ηαραγωγη και
τον επενδυτικό σχεδιασμό των ετηχειρόσεων. Από η μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
ηἈοκύιηει αιιό τα ακόλουθα μέτρα:
@ατι της εκταιαης εισφοράς
αλληλεγγύης (κλιμακούμενα αυξανομενης) στα εισοδηματα τον ετους
ΑΜ του ' ” ετηχει ' στο 2 % από ?6%·και
της ηροκαταθσλης
στο 100% από το 55% (το 2815 η
αντίστοιχη αύξηση θα είναι στο
75%).
Αύξηση της συμμετοχής στον
των κύριων ΜΒΜ
(αηό 4% στο 6%) και ειηκουρικών
συντό€εων.
«Ο λογικός»