Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Αγώνας δρόμου" για την έγκριση των προαπαιτούμενωνRecognized text:
.$·.>-,““ἑ·` '
; οι οεσμεύσεις της ΕΠηαόας και
τα μέτρα για το πακέτο των 82-86 οισ.
Ποια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι 45 και 22 ίουΠίου
Ποιοι κΠόοοι και τομείς πΠηττοντσι περισσότερο
Αναηυτικό οι αποφόσεις της συμφωνίας της Συνόοου Κορυφής· τα. η:
. . .:-ῖ` .¦ ' ` .· · η .':τ·`ἶ :τ - ' τ 
_ 63€·?:θωΨ; υ τι τι . ἐν > . · γ - .
Ρ “ 4 €“ Ο' μ " π αγ Ξ *δΈ-τέ. ς με; ν. .- 1 
 ί .Γ . . ,.
¦ ,ε -· : '“:ἶτἑ
 'τα “ · Ξ; 
Αν; κ δε: `.. σε .- .
 “ότι Η ω - »τη
η .ἑτ_μ - 4 γ '1:' “ἔ Ν Ω ω Π -ἔ
ι 7 _ η η". η _·:ἑ| _ ' _ _ _ Μ _ :ω Ἡ;" . τ;; ”θέ ·.¦ 
· ' ω· “Θ “τετ ' ·' ι  τ:: · ·- -λἶὅ“·ΐ”ἶ`γ'.ῖΜηἔβδἰἔ;ϋκ->-#“:έ.3%Ψ-;·“:
ωννω.χήωωιειΜο.ῳ ΤΡΙΤΗ 14 ιοΥΛιογ 2οτ5 7 26ος χΡοΝοΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5455 τιΜι-ι ι¦5 ε
η + ε °
ΝΕΑ ΤΗΛΕΔ|ΑΣ|(ΕΨΗ ΤΟΥ ΕΟΠΟΟΠΟΟΡ ΜΟΛ|Σ ΕΓ|(Ρ'ΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ιιΑ|'ΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ»
για την έγκριση των .προειπαιτούμενων
Μέχρι
Μία μαραθώνιο Σύνοοος Κορυφης εφερε
το «αθτεεκηιεητ» και απομάκρυνε το «στεχίτ»
· < ' Αποτρόπηκε το σενάριο
ετα από μαραθώνιες και οΜ λονύκτιες διαβουλεύσεις σε
ένα βαρύ κλίμα για την Ελλάδα επήλθε τελικά ή πολυπόθητη
συμφωνία μεταξύ των Τ9 ηγετών
της ευρωζώνης κι έτσι η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα.
Έχουμε "α-Βτεεκ-τηεηι"¦ ανήγγειλε ο
Ντόναλντ Τουσκ κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον
Ζαν-'06” Γιουνκέρ και τον Γ ερούν
Ντάισελμπλουμ, εισάγοντας και έναν τρίτο νεολογισμό μετά το "8ι·εχίτ"
και το "ΒτεχίάεηΙ".
Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες
και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν
στην ελληνική πλευρά είναι σκληρές,
όμως τελικά επήλθε ή συμφωνία μεταξύ των ί9 ηγετών| ανέφερε η Ἀνγκελα Μέρκελ.
Η κ. Μέρκελ είπε ότι η Ελλάδα συμφώνησε πως μετά τη λήξη του προγράμματος του ΔΝΤ το Μάρτιο του
2016» παράλληλα με το πρόγραμμα
του Ε5Μ θα υπάρχει και η συμμετοχή
την Τεταρτη πρέπει να ψηφιστούν η συμφωνία και τα μετρα από τη Βουηίι
ου θα πρέπει να εγκριθούν από τη
Βουλή των Ελλήνων τα προαπαιτούμενα που θα αφορούν π.χ. το ΦΠΑ
το συνταξιοδοτικό, την ανεξαρτησία
της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας¦ την υιοθέτηση της οδηγίας για ανάκαμψη των τραπεζών (ΒΚΚΟ) μέσα σε μία εβδομάδα και μεταρρύθμιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
"Τα δάνεια που θα χρειαστεί η Ελλάδα για ένα τριετές πρόγραμμα είναι
της τάξεως των 86 δισ. ευρώ"¦ δήλωσε η κ. Μέρκελ. Για τα ποσά αυτά η
εγγύηση θα είναι το ταμείο ιδιωτικοποιήσεωνΙ αξίας έως 50 δισ. ευρώ¦ εκ
των οποίων τα 25 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της
κεφαλαιοποίησης των ελληνικών
τραπεζών.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά
όλα" χαιρέτισε στη συμφωνία που
επιτεύχθηκε "μία ιστορική απόφαση"
που "επιτρέπει στην Ελλάδα να παραμείνει στην ευρωζώνη"¦ υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα "τη θαρραλέα
 . . του ΔΝΤ. επιλογή" που έκανε ο έλληνας πρωΕπιπλέον, τόνισε ότι ως τις 15 'ουλί- θυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Παραμένουν οι κίνὁυνοι ΕπανεξεΠέγη Αναθεώρηση
εκτιμούν οι επενὁυτικοί οίκοι ο Γερούν ΝτόισεΠμπΠουμ εκτιμήσεων από οπο
Τι επισημαίνουν 5&Ρ, Μοοαγ'5¦ Ρίτςη
- Τι εκτιμούν για αναβαθμιση
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Στη θέση του προέόρου του Ευτοατουρ¦
για τα επόμενα 2.5 χρόνια
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-8
Πιο ισορροπημένη η αγορα ηετρεΠσίου
το 20%, εκτιμά ο Οργανισμός
Υφεσιακό
περιβαΠΠον
«βΠέπουν»
οιόΕθνεΚ
επενδυτές
ή ΟίςΟΟΨ
Σελ. 8
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΡ0ΥΠ|ΩΤΗΣ
Πρόωρες εκηογές
θα είναι μια πορεία
προς τον γκρεμό Με
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
Ανακούφιση
στην επενόυτικη
κοινότητα από
την συμφωνια
«Γοργοθός» η επόμενη
ημέρα. υποστηρίζουν
οι αναηυτές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΠαγές-σοκ στις
τράπεζες φέρνει
η συμφωνία
5ττε55 τε5τ5, αμκ, ηωηησεις
στα θαηκανια και «ααα
Μακ». μετατρέπουν
τις Δ σε 2 συστημικές γ
Προτεραιότητα
για ΔΕΗ η μείωση
ηηξιπρόθεσμων
οφειηών
Αυστηρούς εηέγχους και
όιεκόίκηση οφειηών από
ΟΤΑ. προανήγγειηε ο Μ.
Πανσγιωτόκης
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί3-26