Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
της"ο=€ἔἩής Γ χ 'έ Η τ “ ) Χ | χ '| Ν 
π ἘΩμἔΉἔἩω θ . ρ ρ -| _/' 
βεἶην ευγενική 
χορηγία ϊων
κατοστημὐτων
ο :1 |
ι Δ· ,_ ι ι: 
ΔΚΤ|Ν0[ΡΑΦ'Λ ΤΟΥ ΠΟΡΤ0ΓΜ0Υ ' Λ ί
Ι Ι - · : · λ. “ Ϊ ·
το Με;" δει ο ¦ Μ ' ¦-1“3,
"πως τα· ο! . Μ..
.Α86ρυΒος και εργασ·ομσνής Καὶ” .. Σ Έ'
 “ΜοΘ“κ““:ὅ·
ΣΟΥΠΕΡ “ >
ΣΕΛ'ΔΕΣ “
. σ: ΠΜΜΜῇ£ ,
τἔεῇδτζΠ τη [ταδε ·- μ Μ ι παο: 
.ΦΝ..Απεωει» ο :ΜΜΕ ¦:-“· ΟΠ ^ ' 88 ¦¦¦¦Ε¦ =
ΜΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΝΗ ϊ0 ΣΥΜΒΒΛΔ'0Ϊ  .`
Η συμφωνια έ 
Φερ"ε|“· "ΜΝΚ ε ._ ΕΦΥΓΑΝ ποσο ΑΚΟΜΑ
·0Μερικπνα ωηωΜηκε» ὑπό" Μύρχε....5ταπ | ' Ε|Σ|ΤΗΡ|Α ΚΔ' Το
ΛΝΛ|(0'ΝΩθ'||(Ε ο ΤΟΛ|0"0ΥΛ02! ` ΠΑΠ" ΣΥΝΕΧ|ΖΕΤΑ|
`..ἱἱι·ι'·κ8:ἱ·ι·;!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα