Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Κυβέρνηση ειδικού σκοπούRecognized text:
ηΛΑκΑ λίτοχηΡον
οαση ανορωηίαε
ΕκητηΣΕίΣ
Αισιοδοξία, αλλα
καί γκρίνία αηο
τουσ εμηορουε
γία ηαί6ία με
δεξίότητεε
σελ. 9
νννννν.εαε|ἰοίοτοεΩΓ
@ΑννεΜο
ΤΡ|Τ|·| ί4 |ΟΥΛ|ΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
Ἑν] Ι Ι"γ']
η Ι ΙΞ η ' η 'ί 1 : Ι : Σ ι ; ; κ] ί 1:]  ί 'ΣΗ ' ί Αν' ί Μ ί ί ' ί λ γί“;ζ-`:' ›:'_:"τ': ;.
ὶ Α ,[_ ;ῳ ,_ὲῷ _ὶι!ῳ__#_#_;ηΞ  ;_:Ξ_ί; '[ ]ἀἐ_ έ ι! _·Μ]α_]_·ί_ι;ί3 έ_ι!  Ι__ |,
αυρίο
Ι Ι φαρμακοηοίοί
καί ΑΔΕΔΥ
οεΣΣλλοΜκΗ
Εξίχνίαστηκε
Ο' Εἰ: ἱ]ἶἙΞζ]Ἐ[]) 313332;” το οηοίο θα ανα· σχεδίαζεί ο ηρωθυηουργόε Αλεξη5 Τσίηρα5. Π δολοφονία
` λαβεί την αηοστολη να εφαρμόσεί τα δωρα- Αφετηρία εξελίξεων αηοτελείη συναντηση Που 78χρονΠ5
ή · ?ί σταχτα μέτρα Που ηερίλαμβανεί η συμφωνία είχε χτε5 το αηόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου
στη Γέφυρα
' -- γία την Παραμονή τη5 τρωω στην ευρωζὡ- με τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ, Πανο Καμμένα, ο λ 7
ν! νη, αλλα καί ανα6ίαταεη των δυναμεων του οηοίοε εεερχόμεν05 αηοκαλυφε οτί βρίσκεταί
ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να δίασφαλίσεί την κοίνο- σε εξελίεη συζήτηση γία «κυβερνηση εί6ίκου
“ · βουλευτίκη ηλείοφηφία γία την αμεση σκοηου».
'  νομοθέτηση των ηρ0αηαίτουμένων, Πυεκ.3.ληουΗσελ.4 ¦ Ι ¦
Με π υ ί Ενεσεί5 καί ίοί κατα
μορφών καρκίνου
οβληματίζετη σταση σο βουλευτών του ΣΥΡΜΑ 
 Ά, ί
Στηρίξη Παννη Μηουταρη Βημα βημα
σε Αλέξη Τσίηρα καί γω το νέο ΜΜΜ
μετΟρρ“θμ'σε'5 των 86 δίσ. ευρώ
Π “Μ Η σελ. 24-25
' ' Πεταεί σημερα
γία Ζαγκρεμη
ασφαλίστίκό
Προς «απόσυρση» η φέρνεί Σημερα η κληρωση
Ζωή Κωνσταντοπουλου η συμφωνία του ηρωταθλίίματοε
Π σελ.3 Π σελ. 23 Π σελ. 26