Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τρικυμία Μαξίμου. Σχεδίαζα το Grexit
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
` 'η .
ι· ιτε. ~1ι ηΤ-?=ε.
Α|Τ|·|ΣΕ|Σ ΕΩΣ 20 ιογΛιογ
2.ιι7 ιιΡιιιιιιιιι0 
Τρίτη 14 |ουλίου 2015 - Αριθμός φύλλου ι .652 - Τιμη 1,50 € - Μυν.ε-τγρσε.εσΜ
κγΝικι-ι 0Μ0Λ0Γ|Α ΒΑΡ0ΥΦΑΚ|·|
ΕκοΕτΕι ΤΟΝ ΤΣ||'|ΡΑ
ΤΡΙ|(ΥΜΙΛ ΣχεΔΙΑΖΑ
ΜΑΞΙΜογ το“οηεχΙτ
 έ Είχαμε στο υΠ. Οικονομικών
Η ΑΝΐΑΡΣ|Α των βουλευτών _ γ “ γα κ μια μικρή ομάδα ανθρώΠων,
Παίρνει διαστάσεις τσουνάμι. _ Π, . ένα Πολεμικό συμβούλιο,
Λαφαζανικοί, σκληρές · γ Που δουλεύαμε στη θεωρία
συνιστώσες καταγγέλλουν ς “ _ _  την ΠερίΠτωση
τη συμφωνία. Ανοικτός '· ( ι· .ς ._ “ · της δραχμής 
ο σχηματισμός κυβέρνησης ο “ ` ή ί - "
εθνικής συνεννόησης
μ Ο ΒΑΡ0ΥΦΑ|Κ|·|Σ
θ Ζ - λ  2 ' είχε εισηγηθεί και το
ΣΕΠ! ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΔ' Η ῖΩΗ · _ ` Παράλληλο νόμισμα
Που δεν Παραιτείται, αλλά γ  = γ “ ἐν στο Μαξίμου, αλλά
Περιμένει Πρόταση μομφής | Ξ '  | _ Ι ν ' _ η Πρότασή του
αΠό τους «συντρόφους». ζ  '  ή ' ' · . κ αΠορρίφθηκε με ψήφους
Πάνω αΠό 6.000 οργισμένα 0  η - ή' . Π ή 6-2¦ Ο Λοβέρδος τον
μηνύματα συριζαίων στο . - 7. κι _ ' Π · καλεί στην Εξεταστική
ίαεεροοκ του ΤσίΠρα 5  "· για το Μνημόνιο
ο'ΛοτλἶἶλΣῆᾶἶ: Ξ . : . 
;τογ+ ΜΝιιΜοΝΙογὲ
"Εεε ο ¦'"Ρα51 7 η. έ  ^;> 
| . Π , .. _ _. ε - ΚΑΤΑΣΧΕΣΕ|Σ,
η Κ Η) Ο .  _ _ _ ΝΕΑ ΡγοΜιΣι-ι ΠΑ 
 ·° ε ι ;_ ¦._  κοκκιΝΑΔΑΝΕιΑ __ ·-€- 1.
.γ Π . _ > ι Π _ · γ ἰ' .
ϊ;; `: 
. ζ Π < .ι
ι γ ρ έ . _ _  -· _  ν . . _ 
|ΠΩΣθΛΔ00Ε|Τ0ΜΝΕ|0-ΓΕΦΥΡΛ| ή]¦|ιιΕιιιοιιΡιιι2ΔιΣ.ε ΜΕΣιιοιιΛ .τη ΜΕΛιιΛΔΡ0ΜικιιΕοΛΡΜ0ηι · Σ0κΣΤΛΕΡΓΛΣ|ΛΚΛ ,·  Λιι0ιτΜΛΛτ0ΡΛΣ-ΕιιΛττεΛιιΛηιιι "
· ή Η! Ι τη· - ί ὅ· _ Ι · Δ Ι 
Η τροικα εΠιοτρεφει ν=ιε·-=Λνατιμησεις σε Αυξηση οριων ηλικια , Ομαδικές αΠολυσεις Ανοιχτα μαγαζια τις
Πάλι στα υΠουργεία ἰ_ · · 'τρόφιμα, εστίαση, Ποσο μειώνονται και νέο ψαλίδι στις Κυριακές, αλλάζουν
μετά το Με' η ' ξενοδοχεία 7 οι συντάξεις αΠοζημιώσεις όλα για γάλα-ψωμί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα